Toon submenu Verberg submenu

Programma 11 april

11 april is de landelijke studiedag LOWAN-PO. Hieronder informatie over het programma en de sprekers/sessies. Als er geen ronde gespecificeerd staat dan wordt de sessie aangeboden in alle 3 de ronden.

 1 Martine Delfos
Ronde 1: Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief
Trauma heeft niet alleen een effect in hoe het lichaam reageert, maar ook en vooral hoe je de wereld ervaart. Voor kinderen van geboorte tot 21 jaar is een ‘zelfde’ trauma een groot verschil.
Ronde 2: Vakantie en trauma
De gevolgen van HPA-as, het alertheidssysteem. Lichamelijke gevolgen en psychische interpretatie: het psychosomatiek model.
Ronde 3: Trauma en angst
Hoe verhoudt trauma zich tot de ontwikkeling van angst en angststoornissen.
2 Hans Kaldenbach
Ronde 1 of 3: Ervaringsoefening

Hoe voelen, deep down, veel migranten zich? Welk gevoel ligt op de bodem van hun ziel? Wat is voor hen belangrijk? Dit is een ervaringsoefening. U weet dit over 10 jaar nog!
Ronde 2: Interculturele botspunten
Bekennen, liegen en toegeven in allerlei culturen. Een van de grootste interculturele botspunten
3 Talig Rekenen
Ronde 1: Talig rekenen

In deze sessie gaat Martin Ooijevaar in op het structureel aanbieden van rekenbegrippen, inschatten van beginniveau en het werken met rekenkisten.
Ronde 2 of 3: Reken doe-activiteiten en spelletjes
Wil je je rekenlessen verrijken met goede doe-activiteiten, spelletjes en materialen die voor de diverse nieuwkomers groep geschikt zijn? In deze sessies deelt Martin vele ideeën.
4 Woorden in Prenten
Veel kinderen houden van voorlezen. Anderstalige of taalzwakke leerlingen begrijpen echter niet altijd wat er wordt voorgelezen. Met Woorden in Prenten helpt u hen verder!
Deze sessies worden gegeven door: Lieke de Jonge (HCO)
5 Ronde 1 of 2: Inspectie denkt mee
Miriam Baltussen en Thea Manders delen informatie over een nieuw inspectiekader dat er binnenkort aankomt. Ook over het huidige kader kunnen zij alle vragen beantwoorden. Tevens kennen wij Thea en Miriam als inspecteurs die heel goed en praktisch kunnen meedenken. Grijp deze kans!
Ronde 3: Meertaligheid
De leerlingen die wij in de klas hebben spreken al een taal, dit is ook een kans. Hoe besteed je hier positief aandacht aan? Tevens zijn er steeds meer basisscholen die tweetalig onderwijs aan bieden. Liggen hier ook kansen voor taalklassen? Deze sessie wordt gegeven door docenten van NHL, Windesheim en Tilburg Universiteit (een unieke samenwerking!)
7 Mondelinge woordenschat 
In het afgelopen jaar hebben Dirkje van den Nulft (LOGO3000) en Maaike Dalhuizen (Mondeling Nederlands Nieuw) intensief samengewerkt gezamenlijk met leerkrachten aan het versterken van beide producten.. Zij delen hun ervaringen en praktische lessen. De producten zitten in de leskist die begin april naar alle LOWAN scholen gaat. Tevens hebben deze 2 kanjers ontzettend veel NT-2 expertise, dus kom maar met al je vragen en wensen!
8 Coöperatieve werkvormen met nieuwkomers
Kinderen actiever en met meer plezier laten leren? Onderwijs geven dat aansluit bij de behoeften van leerlingen? Jan Vermeij deelt coöperatieve leerstrategieën. Je zult de sessie uit lopen met nieuwe ideeën die je gelijk morgen wilt toepassen.
Sessies worden gegeven door Jan Vermeij (Ijsselgroep)
9 Taalvorming door actieve werkvormen
Kinderen die weinig of geen Nederlands verstaan en spreken kunnen toch al meedoen in de vertelkring over eigen ervaringen: met voorwerpen als uitgangspunt, en met stimulerende teken-spel en schrijfopdrachten. De kinderen ervaren daardoor dat ze deel uitmaken van een groep. Je leert werkvormen die je de volgende dag meteen in je groep kunt toepassen!
De sessie wordt gegeven door: Lucie Visch
10 Ronde 1 of  2: Dramatische expressie in de taalklas
In deze workshop komen een aantal taal- en toneelspelletjes aan bod die elke enthousiaste leerkracht zelf kan spelen in de klas. Deze fantasievolle en creatieve activiteiten bevorderen de groepssfeer, zijn handig om woordenschat te herhalen of om beter te leren communiceren en zorgen bovenal voor plezier in de klas. Deze sessie wordt gegeven door Peter Schoenaerts.
Ronde 3: Nieuwe woorden leren met Hotel Hallo
Maak kennis met ‘Hotel Hallo’ een woordenschatpakket om anderstalige kinderen van 5-11 jaar op een plezierige manier met het Nederlands in contact te brengen. Aan de hand van verhalen, liedjes en dialoogjes komen in het pakket ongeveer 1000 frequente woorden aanbod. ‘Hotel Hallo’ is een bron van extra materiaal en een speelse aanvulling op bestaande lesmethoden.
11 Ronde 1 of 2: Vluchtelingenwerk
Veel gezinnen worden begeleid door vluchtelingenwerk. Wat is de rol van vluchtelingenwerk exact? Wie doet wat? Hoe zit de asielprocedure in elkaar? Tijdens deze sessie veel informatie maar ook een kans om gezamenlijk te brainstormen over zaken die wat minder soepel lopen.
Ronde 3: Steun aan vluchtelingenkinderen
In deze workshop presenteert inhoudsdeskundig Edith Geurts van Augeo de e-learning cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’. De cursus is een gift van Augeo aan alle leerkrachten in Nederland. Met deze online cursus komt op een toegankelijke manier basiskennis beschikbaar over chronische stress en de manier waarop leerkrachten, binnen zowel nieuwkomers- als reguliere scholen, kunnen bijdragen aan de veerkracht van deze kinderen. Voor meer informatie: www.augeo.nl/vluchtelingenkinderen.
12 Safe & Sound
“Safe & Sound” is een stabilisatie en integratie methode voor nieuwkomers, ontwikkeld door Sander van Goor. Hij stond onlangs hiermee in de krant. Vluchtelingen hebben veel meegemaakt en groeien op in moeilijke/ kwetsbare omstandigheden. Het vergt een specialistische aanpak om goede hulp te bieden. Safe & Sound is een muziektherapeutische methode welke zich richt op het versterken van de veerkracht van deze kinderen. Via Sander zijn website een indruk.
13 Kijk en zie het kind
In deze interactieve workshop ontdek je de bewust en onbewuste beïnvloeding van het gedrag van leerlingen door hun eigen gedrag. Nieuwkomers komen met hun eigen geschiedenis op school. Ervaringen van deze kinderen hebben invloed op hun gedrag. Door dit gedrag te zien en te begrijpen kan je je eigen gedrag afstemmen op het kind. Deze sessie wordt gegevens door Triade & Gedragspunt Scholing en Advies
14 Financiën
Wat zijn de financiële regelingen binnen het nieuwkomersonderwijs? Hoe kan je een passende begroting maken? Tijdens deze sessie wordt informatie over financiën uitgewisseld maar ook creatieve oplossingen komen aan bod. Deze sessie is met name geschikt voor directie leden.
Ronde 3: Ontwikkelingsperspectief
Deze workshop is bedoeld voor teamleden (ib’ers, directieleden of leerkrachten) die nieuw zijn in het nieuwkomers onderwijs en graag meer willen weten over leerlijnen, tussendoelen en ontwikkelingsperspectief. Je loopt deze sessie uit met praktische voorbeelden van deze bovenstaande items.
15 Ronde 1 of 3: Regionale visie
Als LOWAN stimuleren we een regionale visie. Wat houdt dit in? Hoe zet je die neer? Welke partners heb je nodig? En wat leg je vast? Een regionale visie kan diverse uitwerkingen hebben. Een regionale school, diverse taalklassen in de regio etc.. Tijdens deze sessie worden kansen en valkuilen gedeeld. Deze sessie is met name geschikt voor directie leden.
Ronde 2: Competenties nieuwkomers leerkrachten
Een brainstormsessie over de competenties die leerkrachten in het nieuwkomers onderwijs. In de bijlage achtergrond informatie. Deze sessie wordt begeleid door: Linda Schlundt-Bodien (KPC Groep)
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.