Toon submenu Verberg submenu

Communicatie ouders

Taalproblemen met ouders

Taalproblemen geven soms aanleiding om harder of krommer te gaan praten in een poging om de taalkloof te overschreeuwen. Dat is meestal pijnlijk want, alhoewel veel ouders de Nederlandse taal niet goed spreken, merken ze wel degelijk of er normaal of krom Nederlands tegen hen wordt gesproken. Dit kan niet alleen als beledigend worden ervaren, maar het heeft bovendien een slechte uitwerking op het correct leren van het Nederlands.
icon-purple-fileTips van Nederlands Centrum Buitenlanders (pdf)
icon-purple-fileTips voor communicatie met niet Nederlands sprekende ouders (pdf)

Inzetten tolk – korting

De tolk- en vertaaldiensten van TVcN kunnen door alle scholen met nieuwkomers tegen sterk gereduceerd tarief worden afgenomen. De overeenkomst is met 3 jaar verlengd. Ook alle PO-scholen met 1 nieuwkomer hier gebruik van kunnen maken, er geldt geen minimum aantal nieuwkomers.

Via de tolkentelefoon en nu ook via een nieuwe Schooltolk app kun je met een telefoontje of een druk op de knop altijd binnen 60 seconden een tolk spreken.
Heb je al een klantcode? Volg dan de instructies voor het downloaden van de app.
rekentool Lowan Instructies download Schooltolk app (pdf)

“Voor een goede communicatie tussen ouder kind en school, ervaren wij het als een noodzaak om een tolk in te zetten”Annemiek Barten onderwijzeres bij  Basisschool de Mozaïek

Een tolk via TVcN kan fysiek langskomen maar je kan de tolk ook telefonisch inzetten of via de webcam. Meer informatie vind je op de website van TVcN.
icon-purple-news Meer informatie over tarieven en aanmelden

Wel of niet inzetten van een professionele tolk?

Elkaar kunnen verstaan is belangrijk. Leerlingen in het begin niet kunnen verstaan is vervelend, maar cruciale informatie missen doordat je ouders/verzorgers niet kunt verstaan kan soms voor grote problemen zorgen. Scholen moeten de afweging maken of ze een vriend/vriendin van de ouders kunnen laten vertalen of dat ze een professionele tolk moeten inschakelen.
Op initiatief van Pharos hebben zorginstanties gezamenlijk in maart 2014 een document gepubliceerd waar ze wegingsfactoren noemen die de zorgverlener kan gebruiken om te besluiten om voor een informele of professionele tolk te gaan. Wegingsfactoren die genoemd worden zijn:

  • Acht je de kans reëel dat de relatie tussen de patiënt en de tolk ene betrouwbare informatie uitwisseling in de weg staat?
  • Is de aarde van de zorgvraag en het zorgaanbod complex?
  • Bestaat het risico dat de informele tolk (bedoeld of onbedoeld) verkeerde informatie verstrekt of informatie achterhoudt, op grond waarvan de patiënt een verkeerde beslissing neemt?
  • Hebben patiënt en zorgverlener een voorkeur voor een professionele of informele tolk?

Deze bovenstaande factoren kunnen vertaald worden naar de onderwijspraktijk.
icon-purple-file Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg (pdf)
icon-purple-file Communiceren met handen en voeten (pdf) 

Beter contact door huisbezoek

Goede communicatie met ouders is belangrijk, ouders zijn een partner van de school. Forum heeft een flyer geschreven met een stappenplan hoe je het contact tussen school en ouders kan versterken. Zij promoten huisbezoeken.
Een huisbezoek kan enorm veel winst opbrengen maar veel scholen doen dit niet vanwege veel regelwerk en tijdsinvestering. In de flyer staat een praktisch stappenplan beschreven om huisbezoeken werkelijkheid te maken.
icon-purple-file Beter contact door huisbezoek (pdf)

Effectief communiceren met ouders en leerlingen

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de schoolprestaties van leerlingen, vooral wanneer het gaat om nieuwkomers in het onderwijs. Perla Thissen benoemde in haar presentatie verschillende technieken om als leraar de ouderbetrokkenheid te vergroten. Er werd ook ingegaan op de invloed van cultuur.
icon-purple-file Presentatie Rubik Nazarian: Effectief communiceren met ouders en leerlingen (pdf)

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.