Onderwijs

In de rubriek Onderwijs vind je informatie over de onderstaande vijf onderwerpen.

Instroom
Bij nieuwe leerlingen wil je graag veel weten. Wie is deze leerling? Wat kan deze leerling al? Hoe registreer ik de leerling? En hoe communiceer ik met de leerling en zijn/haar ouders?
icon-purple-arrowLees verder

Leerlijnen
Hoe stellen we het leerprogramma van de leerling vast? Welke groei kunnen we verwachten? Hoe noteren we de groei?
icon-purple-arrowLees verder

Vakgebieden
Welke leerstof bied je leerlingen aan? Hoe peil je de beginsituatie? Welke vakgebieden hanteer je?
icon-purple-arrowLees verder

Uitstroom
De leerling vertrekt. Soms onverwachts, soms gepland. Waarom is een onderwijskundig rapport noodzakelijk en wat is een goed voorbeeld? Hoe regel je een warme overdracht? Wat zijn de regels voor in- en uitschrijven van leerlingen op scholen voor nieuwkomers?
icon-purple-arrowLees verder

Blog
Regelmatig verschijnen bijdragen op de blog van Vannessa Thuyns. Ze werkt samen met 2 collega’s in een nieuwkomersklas van 30 leerlingen, in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
icon-purple-arrowLees verder

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732

Reacties zijn gesloten.