Wat is de staat van het nieuwkomersonderwijs?

Ieder jaar presenteert de inspectie ‘De Staat van het Onderwijs‘. Een rapport waarin zij hun bevindingen presenteren. Dit rapport gaat over hun bevindingen van het jaar ’17-’18. Zij rapporteren ook over het nieuwkomersonderwijs.

4,3% van alle basisschoolleerlingen is nieuwkomer
In hun rapport spreken zij over 61.544 nieuwkomers, de inspectie geeft hiermee aan dat dit 4,3 procent is van alle basisschoolleerlingen. Een serieuze groep die we een goede basis moeten bieden.

Onderwijskwaliteit voldoende
De inspectie heeft 75 nieuwkomersscholen bezocht. Zij geven aan dat de kwaliteit op deze scholen voldoende is. Zij zijn trots op de twee scholen die het predicaat ‘excellent’ hebben ontvangen.
Nieuws Lowan Informatie excellente scholen

Regionale samenwerking nodig
De inspectie roept op tot goede regionale samenwerking zodat goed onderwijs aan nieuwkomers gegarandeerd kan worden. De inspectie geeft aan ‘.…… onvoorspelbaarheid maakt het voor scholen en besturen lastig te anticiperen op veranderingen. Het is daarom essentieel regionaal een overeenkomst op te stellen tussen gemeenten en schoolbesturen. Daarin kunnen onder andere afspraken vastgelegd worden over hoe onderwijsvoorzieningen op- of afgeschaald kunnen worden bij toe- of afnemende aantallen en wie daarbij het voortouw neemt. Meestal verloopt dit soepel. Het lerarentekort maakt flexibel inspelen op wat nodig is wel extra lastig. Tijdelijke aanstellingen zijn in tijden van krapte moeilijk te vervullen. Het behoud van expertise en de kwaliteit van het nieuwkomersonderwijs komen daarmee onder druk te staan.

LOWAN wil altijd meedenken met het versterken van regionaal samenwerken. Je mag ook mooie en sterke voorbeelden met ons delen, deze kunnen wij weer met andere regio’s delen. Hieronder een aantal voorbeelden:
Nieuws Lowan Sterke voorbeelden van regionale samenwerking

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Een groot gedeelte van het rapport gaat over de overstap naar het voortgezet onderwijs. De inspectie signaleert dat nieuwkomers die nog maar kort in Nederland zijn, als ze de overstap naar het voortgezet onderwijs maken, vaak naar PrO of VMBO-B uitstromen. Tevens signaleren zij dat er zelden een aparte aanpak is voor deze leerlingen, terwijl dit hard nodig is. Ook hier kan een samenwerking tussen PO-VO een uitkomst bieden.
Nieuws Lowan Handreiking voor VO: Ojee, een NT2 leerling in de klas

Doorstroom Voortgezet Onderwijs

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin