Vakantieboeken?

Er zijn weer een aantal nieuwe materialen verschenen. Via de databank lesmaterialen en onderzoek een volledig overzicht, hieronder een selectie.
Nieuws Lowan Lesmaterialen
Nieuws Lowan Onderzoek

Een brochure vanuit de CED-groep vol met informatie en tips omtrent een nieuwe nieuwkomers in je groep. Via de lesmaterialen database meer informatie.

Het meertalige kind
Hoe leert een kind meerdere talen? Wat betekent dit voor jou als leerkracht? Veel informatie m.b.t. het meertalige kind.

Wereldreizigers
Wereldreizigers biedt lessen en achtergrondinformatie voor/over jonge nieuwkomers.

Organiseren van nieuwkomersonderwijs
Goede informatie over het opzetten, of re-organiseren van het nieuwkomers onderwijs. Een uitgave van Sardes.  Deze staat in de databank onderzoek.

Nik nak boeken
Vrolijke, actuele tweetalige verhaaltjes en themaboekjes die uitnodigen om kinderen te laten vertellen, en interactie op gang te brengen.
Nieuws Lowan Nik nak boeken

Lopend vuurtje – vrede begint bij jezelf en geef je door
Lopend vuurtje biedt een veilig, pedagogisch klimaat in de groep/school, bevat suggesties voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, vertelt over vredestichters in de wereld en laat kinderen op speelse wijze individueel en in groepsverband opdrachten uitvoeren die hen tot vredestichter maken.
Nieuws Lowan Lopend vuurtje

Gevlucht met weinig bagage
Onderzoek van SCP beschrijft de leefsituatie van met name de eerste generatie Somalische Nederlanders. Daarbij wordt onder andere onderscheid gemaakt naar Somalische Nederlanders die hier langer en korter verblijven en naar de leeftijd waarop zij naar Nederland zijn gekomen.

Er kunnen altijd nieuwe lesmaterialen of onderzoeken aangemeld worden. Het schrijven van een review is niet verplicht maar wel zeer welkom!
Nieuws Lowan Lesmaterialen
Nieuws Lowan Onderzoek

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732