Uitgelicht: lesmateriaal, onderzoek en regeling

Af en toe verschijnen er nieuwe materialen. Hieronder lichten we er enkele uit. Binnen de LOWAN website hebben we twee databanken; een onderzoeksdatabank en een lesmaterialendatabank. In beide databanken kun je zelf materialen aanmelden en een review plaatsen. Het is voor collega’s in het nieuwkomersonderwijs ontzettend fijn om te lezen of het materiaal wordt gebruikt in de klas. Graag roepen we je op om regelmatig een review te plaatsen.

Twaalf lessen om te doen met je klas
SJOES geeft de leerkracht in het basisonderwijs twaalf lessen in handen om de meertaligheid van zijn klas grijpbaar te maken. Speels en oppervlakkig, of juist serieus en diepgravend, zo ontdekken de leerlingen de eigenschappen van taal, van hun eigen talen en van andere talen.
De verwantschap tussen woorden wordt zichtbaar. En juist dat hele andere woord voor hetzelfde begrip spreekt tot de verbeelding. Grammaticale verschillen tussen talen (en hun overeenkomsten) worden door SJOES onderwerp van gesprek. Taalachterstand verandert in verrijkende talenkennis.
Nieuws Lowan Lesmaterialen databank: SJOES

Samenleren op een superdiverse school
Met de komst van nieuwkomers neemt de diversiteit op onze scholen toe. We spreken over superdiversiteit. De leraar wordt gevraagd het samen leren te stimuleren, maar wat is daarvoor nodig? In deel 1 wordt op grond van theoretische inzichten beschreven wat de leraar onder andere kan doen op het gebied van identiteitsontwikkeling, groepsvorming, ouderbetrokkenheid en het sociaal-emotioneel leren. In deel 2 worden de competenties van de leraar op een superdiverse school verder verkend aan de hand van een 20-tal anekdotes over de lessen van juf Sofie en haar 6 Syrische leerlingen Ward, Parwin, Sana, Sedra, Yaser en Jamil.
Nieuws Lowan Lesmaterialen databank: Samenleren op een superdiverse school

Leuke leesboekjes voor oudere nieuwkomers
Er zijn wederom een paar nieuwe boekjes verschenen in de reeks ‘mijn klas’ en ‘superr’ van eenvoudig communiceren. Leesboekjes die de leerlingen (10+) aanspreken en die ze kunnen lezen qua technisch lees- en begripsniveau.
Nieuws Lowan Lesmaterialen databank: Mijn klas
Nieuws Lowan Lesmaterialen databank: Superr

Veel interesse in nieuwkomersregeling LOGO3000
Veel scholen met nieuwkomers willen gebruikmaken van LOGO3000. De stand van LOGO3000 op de LOWAN-studiedagen in april werd dan ook drukbezocht. Om basisscholen met nieuwkomersklassen de mogelijkheid te beiden om LOGO3000 te gebruiken is de nieuwkomersregeling in het leven geroepen, zodat scholen op een financieel aantrekkelijke manier LOGO3000 aan kunnen schaffen.

Het uitgangspunt van de nieuwkomersregeling is dat LOGO3000 de mogelijkheid wil bieden om vanuit een school of centrale plek (bijvoorbeeld stafbureau van de stichting) LOGO3000 aan te schaffen voor een groep van minimaal 5 en maximaal 12 scholen met nieuwkomersklassen.

Een voorbeeld: De school schaft met 4 andere scholen nieuwkomersklassen LOGO3000 aan. Regulier zou je met met 1 nieuwkomersklas € 7.500,- excl. btw betalen per school voor LOGO3000. Met de Nieuwkomersregeling betaal je samen met 4 andere scholen: € 17.780,- excl. btw. Dat betekent dat elke school € 3.556,- betaalt voor LOGO3000, incl. training in plaats van € 7.500,-.
Je bespaart meer dan 50%.
Nieuws Lowan Informatie over de nieuwkomersregeling

Foto: UNICEF door: Guus Schoonewille

Vaak verhuizen en geen privacy – nieuw rapport Unicef
Op 6 juni werd in Alkmaar, een van de 11 AZC’s die dit jaar sluiten, het rapport ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties‘ gepresenteerd. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Avance in opdracht van het COA en de Werkgroep Kind in AZC. Het verhuizen heeft ontzettend grote nadelen en negatieve gevolgen voor de gezinnen, dit kwam duidelijk naar voren in het rapport. De meeste leerlingen gaan naar school maar de doorstroom is een groot aandachtspunt. Een aanbeveling vanuit het rapport is dat ieder samenwerkingsverband een  ‘specialist voor nieuwkomers’ aanstelt.
Nieuws Lowan Artikel op website Unicef
Nieuws Lowan Onderzoek databank: Leefomstandigheden van kinderen in AZC en GLO 

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732