1 februari: financiële teldatum

1 februari, de derde peildatum voor de bijzondere bekostiging dit schooljaar. De aanvraag moet uiterlijk 1 maart bij DUO binnen zijn. Dit is de aanvraag voor de bijzondere bekostiging voor asielzoekers die korter dan 2 jaar in Nederland zijn, en overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

LOWAN is regelmatig in gesprek met OCW en DUO. We willen graag de aanvraag bijzondere bekostiging makkelijker maken. Om deze reden hebben we een korte vragenlijst gemaakt. Door deze vragenlijst krijgen we meer inzicht in hoe u de bekostiging aanvraagt. Tevens horen we dat er steeds meer leerlingen niet in aanmerking komen voor de bekostiging. Dit baart ons zorgen.
Wellicht zorgt uw informatie voor een verbeterde aanvraag!
Nieuws Lowan Ga naar de vragenlijst

Bekostiging
Op basis van de leerlingaantallen op 1 februari kan er bekostiging aangevraagd worden voor specifieke doelgroepen nieuwkomers. Deze specifieke doelgroepen zijn:
– asielzoekers die korter dan 2 jaar in Nederland zijn;
– overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Wanneer kan een school financiering aanvragen?

  • Er kan financiering aangevraagd worden voor de leerlingen die staan ingeschreven en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdelingen vallen.
  • Er kan financiering aangevraagd worden voor asielzoekers die langer dan 1 jaar in Nederland zijn en korter dan 2 jaar. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van minimaal aantal leerlingen is. Let op: dit is vanaf dit jaar los van gewicht.
  • Een SBO school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.
  • Indien de school gekoppeld is aan een COA POL of gezinslocatie dan kan er additionele financiering voor leerlingen aangevraagd worden.

Hoe bekostiging aanvragen?
Deze gelden zijn aan te vragen via DUO. Dit kan online of via een formulier dat verstuurd kan worden.
Online aanvraag: klik hier (via Mijn DUO)

Aanvragen via formulier:
rekentool Lowan Aanvraagformulier korter dan 1 jaar in Nederland
rekentool Lowan Aanvraagformulier langer dan 1 jaar korter dan 2 jaar (asielzoekers)
rekentool Lowan Aanvraagformulier voor S(B)O-scholen
rekentool Lowan Aanvraagformulier voor POL en GLO scholen
Het bevoegd gezag stuurt deze aanvraag naar DUO. Deze aanvraag moet binnen zijn vóór 1 maart 2020.

Stap-voor-stap door het formulier
We krijgen heel veel telefoontjes en mailtjes waarin vragen staan over het formulier. We hebben per formulier een stappenplan gemaakt waarin we per onderdeel noemen wat er moet gebeuren. Hierin staan geen wettekstnummers of -regels. Er zijn leerlingen waarbij het soms heel moeilijk te bepalen is. In dit geval wel graag naar de wetteksten kijken (deze staan ook op de site). Nog steeds vragen? Schroom niet om te bellen of mailen.

Stap-voor-stapformulier (let op: zijn nog van ’18-’19, maar weinig veranderd):
rekentool Lowan Uitleg bij: bijzondere bekostiging korter dan 1 jaar in Nederland
rekentool Lowan Uitleg bij: bijzondere bekostiging >1 jaar en <2 jaar in Nederland (asielzoekers)
rekentool Lowan Uitleg bij: bijzondere bekostiging voor S(B)O scholen
rekentool Lowan Uitleg bij: POL en GLO scholen

Hoeveel financiering ontvangt de school per leerling in dit schooljaar?
Indien er asielzoekers staan ingeschreven op school, die korter dan een jaar in Nederland zijn, is het mogelijk om financiering aan te vragen (let op: drempel van 4). Deze financiering bedraagt een aanvulling tot 9.980,32 euro per jaar/per leerling, gecorrigeerd door de 1 oktober gelden en evt. groeibekostiging. Deze financiering kan, indien de leerling nog op de school staat ingeschreven, 4x per jaar aangevraagd worden (eerste schooldag, 1 november, 1 februari, 1 mei). De school ontvangt iedere keer 3/12 van het bedrag.

Het bedrag voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op het brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt €3.112,44 per leerling. Deze financiering kan 4x per jaar aangevraagd worden (eerste schooldag, 1 november, 1 februari, 1 mei). De school ontvangt ieder keer 3/12 van het bedrag. Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.

Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op het brinnummer (geen drempel!) bedraagt €375- per leerling. Per bekostigingsmoment ontvangt de school steeds 3/12 van het bovenstaande bedrag.

Eerste keer dat er op dit brinnummer bekostiging wordt aangevraagd?
Meer informatie

Hoe gaan we om met een leerling die twee scholen bezoekt?
Meer informatie

Wie is een asielzoeker?
Deze leerling staat ingeschreven op de school op de eerste schooldag (of eerder). Deze leerling heeft een document of schriftelijke verklaring waaruit het rechtmatige verblijf blijkt, dit is op gronde zoals beschreven in artikel 8 van de Vreemdelingenwet.

Voorbeelden van documenten:
* verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
* document in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning;
* document in afwachting van een beslissing op een bezwaarschrift als er sprake is van een evt. uitzetting.
Nieuws Lowan Meer informatie m.b.t. asielzoeker

Wie is een overige vreemdeling?
Met overige vreemdelingen wordt bedoeld leerlingen die staan ingeschreven op school en wie geen asielzoekers/statushouder zijn. Deze leerlingen zijn korter dan een jaar in Nederland en hebben geen Nederlandse identiteit. Deze leerlingen hebben tenminste een ouder die een document heeft waarop blijkt dat ze een burger van de EU zijn of uit een ander land komen. Voor deze financiering moeten de leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland zijn.
Nieuws Lowan Meer informatie m.b.t. overige vreemdeling

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin