Let op: 1 mei financiële teldatum

Op basis van de leerlingaantallen op 1 mei kun je bekostiging aanvragen.
Vier keer per jaar kun je bekostiging voor nieuwkomers aanvragen. Met nieuwkomers bedoelen we:
– asielzoekers die korter dan 2 jaar in Nederland zijn;
– overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Wanneer kan een school financiering aanvragen?bekostiging nieuwkomers

  • Je kunt financiering aanvragen voor de leerlingen die staan ingeschreven en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdelingen vallen.
  • Je kunt ook financiering aanvragen voor asielzoekers die langer dan 1 jaar in Nederland zijn en korter dan 2 jaar. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van minimaal aantal leerlingen is. Je kunt alleen financiering aanvragen voor de leerlingen waarvoor je niet het volle gewicht (1.2) ontvangt.
  • Een SBO school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.
  • Je kunt additionele financiering voor leerlingen aanvragen indien de school gekoppeld is aan een proces- of gezinslocatie.

Hoe vraag ik de bekostiging aan?
Deze gelden kun je aanvragen via DUO. Dit kan online of via een formulier dat je kunt versturen.
Online aanvraag: klik hier (via Mijn DUO)

Aanvragen via formulier:
rekentool LowanAanvraagformulier bijzondere bekostiging, korter dan 1 jaar in Nederland
rekentool LowanAanvraagformulier bijzondere bekostiging, langer dan 1 jaar korter dan 2 jaar (asielzoekers)
rekentool LowanAanvraagformulier bijzondere bekostiging voor S(B)O-scholen
rekentool LowanAanvraagformulier bijzondere bekostiging voor POL en GLO scholen
Het bevoegd gezag stuurt deze aanvraag naar DUO. Deze aanvraag moet binnen zijn binnen 4 weken van de teldatum (dus vóór 29 mei).

Stap-voor-stap door het formulier:
We krijgen heel veel telefoontjes en mailtjes waarin vragen staan over het formulier. We hebben per formulier een stappenplan gemaakt waarin we per onderdeel noemen wat er moet gebeuren. Hierin staan geen wettekstnummers of -regels. Er zijn leerlingen waarbij het soms heel moeilijk te bepalen is. In dit geval wel graag naar de wetteksten kijken (deze staan ook op de site). Nog steeds vragen? Schroom niet om te bellen of mailen.

Stap-voor-stapformulier:
rekentool Lowan Uitleg bij: bijzondere bekostiging korter dan 1 jaar in Nederland
rekentool Lowan Uitleg bij: bijzondere bekostiging >1 jaar en <2 jaar in Nederland (asielzoekers)
rekentool Lowan Uitleg bij: bijzondere bekostiging voor S(B)O scholen
rekentool Lowan Uitleg bij: POL en GLO scholen

Hoeveel financiering ontvang ik per leerling in dit schooljaar?
Indien er asielzoekers staan ingeschreven  bij jou op school, die korter dan een jaar in Nederland zijn, kun je financiering aanvragen (let op: drempel van 4). Deze financiering bedraagt een aanvulling tot 9.304,30 euro per jaar/per leerling, gecorrigeerd door de 1 oktober gelden en evt. groeibekostiging. Je kunt deze financiering 4x per jaar aanvragen (eerste schooldag, 1 november, 1 februari, 1 mei). Je ontvangt iedere keer 3/12 van het bedrag.

Het bedrag voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op het brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt €2.906,12 per leerling. Je kunt deze financiering 4x per jaar aanvragen (eerste schooldag, 1 november, 1 februari, 1 mei). Je ontvangt ieder keer 3/12 van het bedrag. Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.

Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op het brinnummer (geen drempel!) bedraagt €3.102,- per leerling. (Let op: Dit wordt gecorrigeerd indien leerlingen een gewicht hebben). Indien een leerling een gewicht heeft van 0,3 dan bedraagt de bekostiging €2.481,- per leerling. Per bekostigingsmoment ontvang je steeds 3/12 van het bovenstaande bedrag.

Eerste keer dat je deze bekostiging aanvraagt?
Meer informatie

Hoe gaan we om met een leerling die twee scholen bezoekt?
Meer informatie

Wie is een asielzoeker?
Deze leerling staat ingeschreven op de school op de eerste schooldag (of eerder). Deze leerling heeft een document of schriftelijke verklaring waaruit het rechtmatige verblijf blijkt, dit is op gronde zoals beschreven in artikel 8 van de Vreemdelingenwet.

Voorbeelden van documenten:
* verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
* document in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning;
* document in afwachting van een beslissing op een bezwaarschrift als er sprake is van een evt. uitzetting.
Nieuws Lowan Meer informatie m.b.t. asielzoeker

Wie is een overige vreemdeling?
Met overige vreemdelingen wordt bedoeld leerlingen die staan ingeschreven op school en wie geen asielzoekers/statushouder zijn. Deze leerlingen zijn korter dan een jaar in Nederland en hebben geen Nederlandse identiteit. Deze leerlingen hebben tenminste een ouder die een document heeft waarop blijkt dat ze een burger van de EU zijn of uit een ander land komen. Voor deze financiering moeten de leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland zijn.
Nieuws Lowan Meer informatie m.b.t. overige vreemdeling

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin