Teldatum 1 mei 2018. Nog niet aangevraagd? Snel doen.

Op basis van de leerlingaantallen op 1 mei 2018 kunt u bekostiging aanvragen.
Vier keer per jaar kunt u bekostiging voor nieuwkomers aanvragen. Met nieuwkomers bedoelen we:
– asielzoekers die korter dan 2 jaar in Nederland zijn;
– overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Wanneer kan een school financiering aanvragen?bekostiging nieuwkomers

  • U kunt financiering aanvragen voor de leerlingen die bij u staan ingeschreven die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdelingen vallen.
  • U kunt ook financiering aanvragen voor asielzoekers die langer dan 1 jaar in Nederland zijn en korter dan 2 jaar. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van minimaal aantal leerlingen is. U kunt alleen financiering aanvragen voor de leerlingen waarvoor u niet het volle gewicht (1.2) ontvangt.
  • Een SBO school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.
  • U kunt additionele financiering voor leerlingen aanvragen indien uw school gekoppeld is aan een proces- of gezinslokatie.

Hoe vraag ik de bekostiging aan?
Deze gelden kunt u aanvragen via het aanvraagformulier bijzondere bekostiging. Het bevoegd gezag stuurt deze aanvraag naar DUO. Deze aanvraag moet binnen zijn binnen 4 weken van de teldatum (dus vóór 25 mei).
Voor asielzoekers en overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn vult u 7.2 in. Voor asielzoekers leerlingen die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn vult u 8.1 in het formulier in. SBO scholen vullen 9.2 in.

Hoeveel financiering ontvang ik per leerling in dit schooljaar?
Indien u minimaal 4 asielzoekers en/of overige vreemdelingen heeft ingeschreven staan bij u op school, die korter dan een jaar in Nederland zijn, kunt u financiering aanvragen. Deze financiering bedraagt een aanvulling tot 9.225,54 euro per jaar/per leerling, gecorrigeerd door de 1 oktober gelden en evt. groeibekostiging. U kunt deze financiering 4x per jaar aanvragen (eerste schooldag, 1 november, 1 februari, 1 mei). U ontvangt iedere keer 1/4 van het bedrag.

Indien u asielzoekers heeft ingeschreven staan die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn, kunt u voor hen ook additionele financiering aanvragen. Voor deze aanvraag geldt geen drempel van aantal leerlingen. Ook deze financiering kunt u 4x per jaar aanvragen (eerste schooldag, 1 november, 1 februari, 1 mei). U ontvangt iedere keer 1/4 van het bedrag, gecorrigeerd door evt. oudergewicht.

Eerste keer dat u deze bekostiging aanvraagt?
Meer informatie

Hoe gaan we om met een leerling die twee scholen bezoekt?
Meer informatie

Wie is een asielzoeker?
Deze leerling staat ingeschreven op de school op de eerste schooldag (of eerder). Deze leerling heeft een document of schriftelijke verklaring waaruit het rechtmatige verblijf blijkt, dit is op gronde zoals beschreven in artikel 8 van de Vreemdelingenwet.

Voorbeelden van documenten:
* verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
* document in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning;
* document in afwachting van een beslissing op een bezwaarschrift als er sprake is van een evt. uitzetting.

Wie is een overige vreemdeling?
Met overige vreemdelingen wordt bedoeld leerlingen die staan ingeschreven op school en wie geen asielzoekers/statushouder zijn. Deze leerlingen zijn korter dan een jaar in Nederland en hebben geen Nederlandse identiteit. Deze leerlingen hebben tenminste een ouder die een document heeft waarop blijkt dat ze een burger van de EU zijn of uit een ander land komen. Voor deze financiering moeten de leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Aanvraagformulier bijzondere bekostiging (pdf)

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732