Veerkracht van nieuwkomers versterken met ‘Wereldreizigers’

Op de regionale LOWAN studiedag van Noord Holland en Utrecht werd Wereldreizigers’ uitgereikt. Deze lesmethode richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van nieuwkomerskinderen en is ontwikkeld door Pharos gezamenlijk met leerkrachten uit het nieuwkomersonderwijs.

Kinderen die nieuw zijn in Nederland hebben sociaal emotionele ondersteuning nodig om hun veerkracht te versterken en scholen spelen hierin een grote rol. De lesmethode Wereldreizigers ondersteunt leerkrachten om met kinderen over belangrijke thema’s in gesprek te gaan. Kinderen raken zo vertrouwd met vertellen over dingen die ze meemaken of belangrijk voor ze zijn. Voor het voortgezet onderwijs ontwikkelde Pharos eerder Welkom op school’.

Het huidige aanbod is beperkt en verouderd. Methoden sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen in het regulier onderwijs zijn vaak te talig, te veel gesproken. Er is behoefte aan nieuw beredeneerd aanbod. De kracht van Wereldreizigers is dat de ontwikkeling plaatsvond in nauwe samenwerking met het werkveld en met gebruik van bestaande kennis, inzichten en ervaring.
(Simone Rossing, LOWAN regio-coördinator Noord Holland/Utrecht)

De methode is gericht op nieuwkomersklassen en -scholen, maar ook geschikt voor klassen in het reguliere basisonderwijs waar maar een paar nieuwkomerskinderen in de klas zitten. Wereldreizigers is de vierde lesmethode die door Bram Tuk van Pharos is ontwikkeld en geschreven. Ilse Vlietstra, leerkracht en intern begeleider nieuwkomersklas (Jules Verne, Hoorn), is auteur van de 7 lessen mindfulness. Aan de methode ligt veel kennis ten grondslag over hoe kinderen migratie en nare gebeurtenissen uit het verleden verwerken. Er is gebruik gemaakt van de laatste inzichten en kennis op dit gebied.

Tijdens de regionale LOWAN studiedag in Amsterdam

Bram Tuk: “Leerkrachten worden al vaak in vertrouwen genomen, kinderen vertellen over nare dingen in het verleden, of ze spelen bermbommetje in de zandbak. Met Wereldreizigers wil ik leerkrachten toerusten om dat gesprek met deze kinderen nog vaker in de klas te voeren, maar het zeker ook te hebben over mooie herinneringen die kinderen gelukkig ook hebben.”

Wereldreizigers is ingedeeld in 4 delen:

  • Deel 1 geeft achtergrondinformatie over jonge nieuwkomers, hun achtergronden en de belangrijke rol die de school speelt bij het zich thuis laten voelen in Nederland;
  • Deel 2 biedt nieuwkomersklassen tien thema’s. Onder andere: wie ben ik, thuis, feesten en andere belangrijke dagen, spel en spelen, vriendschap en afscheid nemen. Leerlingen ervaren herkenning en erkenning en voelen zich gesteund. Ingaan op de thema’s kan, afhankelijk van het klasse-profiel, in ongeveer 20 lessen;
  • Deel 3 bevat zeven lessen mindfulness, geschreven door Ilse Vlietstra, die vooral zijn ontwikkeld voor nieuwkomersklassen, maar ook in ‘gewone’ klassen bruikbaar zijn. Kinderen leren door deze lessen te ontspannen, waardoor hun stress vermindert, de sfeer verbetert en hun concentratie toeneemt;
  • Deel 4 biedt vier lessen voor reguliere basisscholen met maar enkele nieuwkomerskinderen in de klas. Die nieuwkomers willen niet graag centraal staan, maar zich wel gezien voelen. De thema’s van deze lessen zijn: leerlingen uit andere landen, elkaar helpen, verhuizen en van school veranderen, en welkom in Nederland. Door in te gaan op deze algemene onderwerpen waar alle leerlingen mee te maken kunnen krijgen, geeft dit juist de nieuwkomers indirect ondersteuning. Wereldreizigers bestaat uit een docentenboek en werkmappen voor leerlingen en kan aangeschaft worden via Pharos.

Nieuws Lowan Lesmateriaal ‘Wereldreizigers’

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.