Rekenkisten in ontwikkeling

Begin 2017 is er aan het ABC en LOWAN een subsidie toegekend door de Werkgroep Vluchteling & Educatie om de rekenkisten die in Amsterdam in de maak zijn voor nieuwkomersgroepen landelijk overdraagbaar te maken. Deze ontwikkeling is een aantal jaar geleden begonnen bij de Schakelklas Purmerend, in samenwerking met een rekenspecialist van SBC Zaanstreek Waterland. Zij hebben hun kisten toen gepresenteerd op een LOWAN studiedag, en de Amsterdamse scholen waren er zo enthousiast over dat ze de kisten en de werkwijze hiermee verder zijn gaan uitwerken voor deze scholen.

Ondersteunend bij rekeninstructie en verwerking
Via de landelijke subsidie wordt het materiaal beschikbaar voor alle scholen in het land. Op de LOWAN studiedag op 11 april is hier in twee workshops over verteld. De rekenkisten zijn bedoeld om te gebruiken naast je rekenmethode en zijn ondersteunend bij de rekeninstructie en de verwerking van het rekenen. Inmiddels zijn we een flink eind op weg met de ontwikkeling en worden de eerste kisten uitgeprobeerd op een aantal locaties in Amsterdam en daarbuiten.

Handleiding
Er is een algemene handleiding ontwikkeld, met de volgende onderwerpen.
– Visie op goed rekenonderwijs aan nieuwkomers
– Beginsituatie rekenniveau nieuwkomers in kaart brengen
– Inzet van de rekenkist in de onderwijspraktijk
– Rekenaanbod voor nieuwkomers zonder rekenervaring
Bijlage: suggesties voor rekenspellen in de klas
Bijlage: stappenplan rekenen, gevisualiseerd

De rekenkisten zijn bedoeld om te gebruiken naast de rekenmethode en zijn ondersteunend bij de rekeninstructie en de verwerking van het rekenen. De groep is al een flink eind op weg met de ontwikkeling en de eerste kisten worden uitgeprobeerd op een aantal locaties in Amsterdam en daarbuiten.

We hopen dat de rekenkisten begin juli 2018 klaar zijn. Het digitale materiaal zal dan kosteloos beschikbaar zijn via de website van LOWAN. Denk aan de handleidingen, inhoudsopgave van rekenkist en rekenposters. Daarnaast zullen er trainingen komen over het gebruik van de rekenkist en een online webinar. We houden jullie op de hoogte!

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732