Presentaties LOWAN-po studiedag beschikbaar

Op 10 en 11 april 2018 vonden de landelijke studiedagen LOWAN-po plaats. Hieronder informatie over het programma en de sprekers, onderverdeeld in vier categorieën: Rondom Taal, Primaire Proces, Welzijn & Cultuur en Regionale Samenwerking. De volledige presentaties zijn te downloaden.

De data voor 2019 zijn al bekend:
LOWAN-vo – maandag 8 april
LOWAN-po – dinsdag 9 april
LOWAN-po – woensdag 10 april

 1 Rondom Taal
Meertaligheid en NT2: basisprincipes voor mondelinge en schriftelijke didactiek
Sprekers: Sylvia Peters, Piet Lintjes en Resi Damhuis van EduSeries
Niet alleen tijdens de taallessen ben je bezig met NT2, maar ook bij andere vakken en activiteiten. In de onderbouw leren kinderen over de wereld om zich heen. In midden- en bovenbouw gaan zaakvakken een belangrijke rol spelen. Hoe kun je mondelinge taalvaardigheid daarbij inzetten én vergroten? En hoe maak je schriftelijke informatie toegankelijk en vergroot je daarbij zowel mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid? Je krijgt diverse handvatten voor je praktijk en tegelijk een inkijk in een blended learning cursus over deze onderwerpen.
rekentool Lowan Presentatie volgt
2 Rondom Taal
Taal leren op eigen kracht
Sprekers: Suzanna van Norden en Lucie Visch
Kinderen die weinig of geen Nederlands verstaan en spreken kunnen toch al meedoen in taalrondes over eigen ervaringen: met voorwerpen als uitgangspunt, en met stimulerende teken-, spel- en schrijfopdrachten. De kinderen ervaren daardoor dat ze deel uitmaken van de groep. Dat versterkt een gevoel van ‘er bij horen’, maar ook hun kansen voor spontane taalverwerving. Nergens leren kinderen meer taal dan in contact met hun leeftijdgenoten. Dit laatste wordt wel eens vergeten door de nadruk op gerichte NT2-aanpakken, waarbij nieuwkomers vooral in aparte kamertjes en groepjes onderwezen worden. In deze workshop krijg je ideeën en werkvormen mee die je meteen in je groep kunt toepassen.
rekentool LowanPresentatie: Taal op eigen kracht 10 april (pdf)
rekentool Lowan
Presentatie: Taal op eigen kracht 11 april (pdf)
3 Rondom Taal
Rekentaal
Spreker: Moniek Sanders
In Amsterdam zijn scholen, onder de begeleiding van het ABC, druk bezig met de doorontwikkeling van rekenkisten. Deze rekenkisten geven steun aan het geven van talige rekenlessen over onderwerpen zoals meten, tijd etc. Tijdens deze workshop zal Moniek Sanders laten zien wat er toe nu toe is ontwikkeld. Een grote vraag vanuit de scholen is de organisatie. Ook hier wordt in het project goed over nagedacht. Dit is de kans om niet alleen mee te denken maar ook nog goede punten in te brengen waar ook nog aan gedacht moet/kan worden.
rekentool LowanPresentatie: Rekenkisten (pdf)
4 Rondom Taal
Begrijpend luisteren bij nieuwkomers
Spreker: Karin van de Mortel, CPS
Iedereen weet: voorlezen is leuk én leerzaam. Kinderen genieten er niet alleen van om te luisteren naar teksten, ze steken er ook iets van op. De groep nieuwkomers is hierop natuurlijk geen uitzondering.In deze presentatie laten we u kennismaken met de manier waarop u het begrijpend luisteren kunt optimaliseren. Als u een paar dingen nét iets anders doet, is er meer kans op begrip omtrent hetgeen wordt voorgelezen. De door CPS aanbevolen werkwijze draait erom dat kinderen worden gestimuleerd om over de inhoud van de tekst te denken. Daar gaat het naar onze overtuiging om, want zo ontstaan begrip en betekenis. Uw aanpak is hierbij cruciaal. Kinderen ontwikkelen hun tekstbegrip in interactie met de volwassene (en ook met elkaar).
rekentool LowanPresentatie: Begrijpend luisteren (pdf)
5 Rondom Taal
Dyslexie bij nieuwkomers
Spreker: Petra van Nederpelt
Farah is een negenjarig, Syrisch meisje uit groep 5. Thuis wordt er uitsluitend Syrisch gesproken. Haar ouders spreken gebrekkig Nederlands. Farah pakt de Nederlandse taal goed op. Na veel intensieve leeshulp heeft ze net AVI M3 gehaald. Steeds vaker denkt haar leerkracht ”wat is er toch met Farah?” Waarom vindt ze het lezen zo moeilijk? Zou dit nu door haar Syrische achtergrond komen, of is er mogelijk sprake van dyslexie? Maar kan dat wel? Over bovenstaande vragen wordt in deze workshop met elkaar nagedacht en vanuit de beschikbare theoretische kennis, gecombineerd met praktijkervaring, naar gefundeerde antwoorden gezocht.
rekentool Lowan Presentatie: Dyslexie bij nieuwkomers 10 april (pdf)
rekentool Lowan Presentatie: Dyslexie bij nieuwkomers 11 april (pdf)
6 Rondom Taal
Woordenschat voor beginners en gevorderden met praktische inslag
Spreker: Alois Ruitenbeek
Wij delen een opzet en werkwijze voor het NT2 onderwijs in nieuwkomersgroepen op de basisschool. Leerkrachten worden voor de moeilijke taak gesteld om ‘aan alles tegelijk’ te werken opdat kinderen in het vervolgonderwijs kunnen slagen: aan woordenschat, klankonderwijs, zinsbouw, geletterdheid, rekenen. Er wordt veel met methodes ‘geknipt en geplakt’ en hoe voorkom je dan dat je onderwijs zó versnipperd raakt dat het aan effectiviteit inboet? Vanuit deze vragen hebben we een aanpak ontwikkeld met als belangrijkste pijler woordenschat. Op film laten we zien hoe een woordcluster in de klas wordt aangeboden en welke technieken we daarbij toepassen. Vanuit het woordcluster wordt het dagprogramma verder opgebouwd: aan het woordcluster worden activiteiten verbonden die aan andere vaardigheden werken zoals zinsbouw en geletterdheid. Door meer samenhang kan de effectiviteit van het onderwijs toenemen.
rekentool LowanPresentatie: Woordenschat voor beginners (pdf)
7 Rondom Taal
Digitale systemen die helpen bij automatiseren
Sprekers: Ineke van de Craats en Jan Deutekom
We laten zien hoe nieuwkomers die de basisprincipes van technisch lezen niet voldoende onder de knie hebben, met digitale middelen en een rijke feedback zelfstandig de alfabetische code leren kraken. DigLin+ is zo opgebouwd dat ieder kan instromen op het bereikte niveau en dat het vergaande differentiatie mogelijk maakt. Er is veel aandacht voor het luisteren. Klanken die in de moedertaal van het kind niet voorkomen, kunnen eindeloos herhaald en geoefend worden zonder dat het anderen opvalt. De oefeningen worden zelfstandig gemaakt want het systeem geeft onmiddellijk en begrijpelijk feedback op iedere handeling. De oefeningen zijn uitdagend (o.a. bingo en memory) en vragen om zelf denken en beslissen.
rekentool LowanPresentatie: Digitale Systemen en Automatiseren (pdf)
8 Rondom Taal
Woordcombinaties: van woorden kennen naar woorden gebruiken
Spreker: Lut Colman, INT Leiden
Woordcombinaties is een online taaltool in ontwikkeling die leerders van het Nederlands als vreemde taal ondersteunt bij het gebruiken van woorden in context. De tool laat woorden zien in goede voorbeeldzinnen uit een digitale verzameling taalmateriaal, toont welke woorden met elkaar typische combinaties vormen (bv. huiswerk maken, een fout maken of begaan) en hoe plaatsen in zinspatronen met woorden ingevuld kunnen worden voor het bouwen van goede zinnen en uitdrukkingen, bv. iemand1 moedigt iemand2 aan tot iets of om te … (ouders moedigen hun kinderen aan om Nederlands te leren). Ook routineformuleringen in taalhandelingen en situaties zullen in Woordcombinaties opgezocht kunnen worden, bv. Hoe laat/wanneer vertrekt de trein naar …? Taalleerders leren met Woordcombinaties niet alleen woorden kennen, maar ook woorden gebruiken.
rekentool LowanPresentatie volgt
9 Rondom Taal
Verhalen bouwen met LEGO Education
Spreker: Jelle de Jong
Communicatie is belangrijk, maar hoe vertel je jouw verhaal? Hoe maak je jouw ideeën en bedoelingen duidelijk en hoe combineer je die met die van anderen tot iets beters? Snap je die ideeën zelf al wel goed genoeg? En welke woorden heb je daarvoor nodig? Dat is precies waar LEGO stenen je kunnen helpen. LEGO Education richt zich op de ontwikkeling van materialen om gezamenlijk spelend leren te ondersteunen. De materialen helpen om cognitieve, sociale, emotionele, fysieke en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. In deze workshop richten we ons specifiek op het creëren van een (feitelijk) verhaal in een aantal scenes. Dat doen we in kleine groepjes met een opdracht toegesneden op de nieuwkomers op jullie scholen en uiteraard met LEGO materiaal dat daar speciaal voor ontwikkeld is: LEGO Education StoryStarter.
rekentool LowanPresentatie: Verhalen bouwen met LEGO Education (pdf)
 10 Rondom Taal
Zien = snappen: aanleren van lidwoorden, aanwijzende voornaamwoorden en zinnen

Spreker: Josée Coenen 
Josée Coenen is taalkundige en schreef onder andere Zien is snappen, samen met Marije Heijdenrijk, Woorden in prenten, samen met Marion Nout en De bovenkamer, een kleurrijke grammatica van het Nederlands. U onderwijst ongetwijfeld al allerlei Nederlandse woorden aan beginnende NT2-leerders. In deze workshop laat ik zien hoe u met eenvoudige middelen deze woorden kunt uitbreiden met: het aanleren van de Nederlandse lidwoorden (de, het en een); het aanleren van de aanwijzende voornaamwoorden (deze, die, dit, dat) en het aanleren van Nederlandse zinnen. Ook oefenen we hoe u de leerlingen snel allerlei bijvoeglijke naamwoorden kunt leren met Coöperatieve Leerstrategieën. Een en ander zijn voorbeelden uit het boek Zien is snappen.
rekentool LowanPresentatie: Zien is snappen (pdf)
 11 Rondom Taal
Een rijke les mondelinge taal

Spreker: Mariska Groeneveld
Mariska Groeneveld, leerkracht op de nieuwkomersschool in Haarlem, ziet bijna overal een mondelinge taalles in. Graag deelt ze haar ideeën en lessen die ze onlangs heeft gegeven. Een praktische workshop waar je ook zelf aan de slag gaat met het maken (en verrijken) van lessen mondelinge taal. Mariska laat mogelijkheden bij inzet van LOGO3000, Zien=Snappen, Woorden in Prenten en combinaties van materialen zien.
rekentool LowanPresentatie: Mondelinge taal (pdf)
12 Rondom Taal
Keuze? Mondeling Nederlands of LOGO3000
Sprekers: Maaike Dalhuisen en Dirkje van den Nulft 
Om iets te kunnen zeggen in een (nieuwe) taal heb je woorden nodig. Heel veel woorden zelfs. En om te begrijpen wat je juf, meester of klasgenootjes zeggen, heb je ook woorden nodig. Maar welke woorden kies je om aan te bieden? Hoe ga je met deze woorden aan de slag? Met een methode, zoals Mondeling Nederlands – nieuw? Of bedenk je liever eigen thema’s? En wat kun je met de materialen van Logo3000 in een nieuwkomersklas? In 2016 hebben Dirkje van den Nulft (Logo3000) en Maaike Dalhuisen (Mondeling Nederlands –nieuw) intensief samengewerkt in een pilotproject, om leerkrachten concrete, uitgewerkte lessen voor mondelinge taalvaardigheid en woordenschat in handen te geven. Tijdens deze workshop delen Dirkje en Maaike hun kennis en ervaring vanuit het pilotproject, dat wellicht in 2018 een vervolg gaat krijgen.
rekentool LowanPresentatie: Mondeling Nederlands of LOGO3000
13 Primaire Proces
In gesprek met de inspectie
Spreker: Marja de Boer
In deze presentatie informatie over het nieuwe onderzoekskader en het bestuurlijk toezicht. Wat wordt er verwacht van de bestuurder? Wat moet de bestuurder weten over de nieuwkomers locatie? Hoe houdt een bestuur zich op de nieuwkomersvoorzieningen en hoe zouden nieuwkomersvoorzieningen hun opbrengsten kunnen verantwoorden naar het bestuur? Welke voorzieningen bezoeken we in het nieuwe kader? Wat is het verschil tussen een verificatieonderzoek en een risicogericht onderzoek? Daarnaast deelt Marja graag informatie over de standaard SK1 en dan met name de veiligheidsmonitoring. Tevens is dit een gelegenheid om samen te delen hoe de veiligheidsmonitoring wordt gedaan op diverse locaties.
rekentool LowanPresentatie: In gesprek met de inspectie (pdf)
14 Primaire Proces
DrieDeePlus, leerlingvolgsysteem voor nieuwkomersonderwijs
Spreker: Werner Laicht
DrieDee Plus, een leerlingvolgsysteem voor Nieuwkomers. Wat is het nu precies en wat kun je ermee binnen je school? Vragen die tijdens deze workshop zullen worden behandeld. Er wordt stilgestaan bij de geïmplementeerde leerlijnen die specifiek voor nieuwkomers leerlingen zijn ontwikkeld. En hoe je leerlingen kunt toetsen binnen deze leerlijnen. Daarnaast worden de verschillende onderdelen rondom het opbouwen van een nieuwkomers leerling-dossier behandeld.
rekentool LowanPresentatie: DrieDeePlus (pdf)
15 Primaire Proces
DrieDeePlus in de praktijk
Spreker: Werner Laicht
Deze workshop is bedoeld voor gebruikers van DrieDee Plus. In een praktische workshop, waarin het mogelijk is om je eigen device mee te nemen en je eigen omgeving van DrieDee Plus te gebruiken, gaan we de mogelijkheden en onmogelijkheden de revue laten passeren. We gaan uitgebreid in op de leerlijnen en het vastleggen van resultaten bij leerlingen. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij de analyses op groep en leerlijn niveau.
rekentool LowanPresentatie: DrieDeePlus in de praktijk (pdf)
16 Primaire Proces
Doelen voor nieuwkomers
Spreker: Judith van de Vooren, IB’er
Een goed beredeneerd leerstofaanbod is van belang omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Op het Expertisecentrum voor Anderstaligen zorgen we er naast het aanleren van het Nederlands voor dat de leerlingen die uitstromen naar het regulier onderwijs zo dicht mogelijk kunnen aansluiten bij het niveau van hun leeftijdsgenoten op de vervolgschool. Hiervoor volgt elke leerling op het ECA een eigen leerlijn. We hebben daarvoor zeven leerlijnen ontwikkeld die alle zeven uitgaan van een andere beginsituatie. Alle scholen aangesloten bij Nieuwkomers in Noord gebruiken dezelfde leerlijnen. De data van deze NIN-scholen worden verzameld om de leerlijnen nauwgezetter te kunnen analyseren. In deze workshop worden de leerlijnen en de doelen daarvan uitgelegd. En er wordt dieper ingegaan op hoe de leerlijnen voor het ECA in de praktijk worden uitgevoerd.
rekentool LowanPresentatie: Doelen voor nieuwkomers (pdf)
17 Primaire Proces
Project ONS (ouders-nieuwkomers-school)
Spreker: Harriet Marseille
De afstemming tussen ouders en school bij nieuwkomers (vluchtelingen, statushouders, asielzoekers) verloopt vaak moeizaam. Er is niet alleen sprake van een taalbarrière, maar ook van een cultuurbarrière en een sociale barrière. Binnen het nieuwe programma ONS! (ouders-nieuwkomers-school) worden vrijwillige schoolmaatjes ingezet om de samenwerking tussen school en ouders te versterken en de diverse barrières te verminderen. De ervaringen in Leidschendam-Voorburg worden belicht, en de mogelijkheden om elders in het land Schoolmaatjes ONS!- projecten op te zetten worden besproken. Misschien ook op uw school?
rekentool LowanBrief: Project ONS (pdf)
rekentool LowanPresentatie: Project ONS (pdf)
18 Primaire Proces
Effectief communiceren met ouders en leerlingen
Spreker: Rubik Nazarian
Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart? Naast een theoretisch kader met betrekking tot diversiteitsvraagstukken en praktische werkvormen wordt er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. Je wordt bewuster van je eigen houding en je leert hoe je het beste contact kunt maken met leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergronden. Het ervarend leren staat centraal. Theorie is ondergeschikt aan de praktijk.
rekentool LowanPresentatie: Effectief communiceren met ouders en leerlingen (pdf)
19 Primaire Proces
Vaardigheden van een nieuwkomersleerkracht
Spreker: Sergio Blaauw
Het EDINA-project (Erasmus+) is een samenwerkingsverband tussen universiteiten en gemeenten uit Nederland (Universiteit Utrecht, Gemeente Rotterdam), Vlaanderen (Universiteit en Gemeente Gent) en Finland (Universiteit en Gemeente Helsinki), dat als doel heeft leraren en beleidmakers te helpen bij het integreren van nieuwkomers, die de schooltaal doorgaans niet machtig zijn, in het onderwijs. Deze samenwerking heeft een tool opgeleverd in de vorm van een website met praktische tips, besprekingen van relevante wetenschappelijke literatuur, nuttige oefeningen en voorbeelden uit de praktijk. Tijdens deze presentatie willen we enkele aspecten van de tool er uit lichten. We willen daarbij vooral stil staan bij manieren waarop de thuistaal van migrantenleerlingen kan worden ingezet bij de verwerving van het Nederlands maar ook in het leren van andere schoolvaardigheden.
rekentool LowanPresentatie: vaardigheden van een nieuwkomersleerkracht (pdf)
20 Welzijn & Zorg
Verschillen in normen, cultuur en religie
Sprekers: Ine Spee en Fleur Nollet
Binnen de school ontmoet iedereen elkaar met diverse achtergronden, uit andere culturen, gewoontes, uiterlijk en religie. Soms vertonen de meegebrachte waarden overeenkomsten maar verschillen de normen uit cultuur/of religie. Dit leidt wel eens tot spanningen. In deze workshop word je uitgenodigd om je ervaringen te delen op dit terrein en te onderzoeken wat er speelt op die momenten van confrontatie. Wat is er nodig om deze ontmoetingen te benutten voor de vorming? Hoe voer je dat gesprek met elkaar als collega’s en hoe vervul je een voorbeeldrol in je school?
rekentool LowanPresentatie volgt
21 Welzijn & Zorg
Trauma sensitief lesgeven
Sprekers: Stefanie van Ruijven & Simone Rossing
Trauma bij kinderen is een actueel en veelbesproken onderwerp binnen het hedendaagse (nieuwkomers)onderwijs. Het effect van ingrijpende ervaringen in het leven van een kind kan dan ook grote gevolgen hebben. Een school kan door traumasensitief les te geven een significant verschil maken in het leven van deze kinderen. Het draagt vooral bij aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Die sociaal-emotionele ontwikkeling en het gevoel van veiligheid van de kinderen zijn belangrijke voorwaarden voor het leren op school. Je weet wat trauma is en je herkent de signalen bij je leerlingen. Maar wat betekent dit dan voor jou als leerkracht? Wat doe je wel en wat doe je niet? Deze workshop is een 1e kennismaking met dit onderwerp en is gebaseerd op het boek “Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen” van Leony Coppens ea.
rekentool LowanPresentatie: Traumasensitief lesgeven (pdf) 
22 Welzijn & Zorg
Samentijd
Spreker: Stefanie van Ruijven
Heb je het gevoel dat je de emotionele ontwikkeling en persoonsvorming van het kind meer aandacht zou willen geven binnen jouw school? Wil je in plaats van praten met kinderen in beweging komen en op die manier samen werken aan een fijne, veilige klas? Wil je tools kennen waarmee je in jouw klas stress direct kunt verlagen en emoties helpen reguleren op een speelse manier? Wil je meer leren over hoe zelfvertrouwen zich ontwikkelt en hoe je daar middels bewegingsspel aan kan bijdragen? Dan is het SAMENTIJD! Samentijd is een praktisch, lichaamsgericht programma waarbij je middels actieve spelvormen werkt aan het stimuleren en bevestigen van de zelfontwikkeling. Het is zowel geschikt voor kleine groepjes leerlingen met een specifiek leerdoel, als ook voor toepassing met de hele klas.
rekentool LowanPresentatie: Samentijd (pdf)
23 Welzijn & Zorg
Inspiratie vanuit ‘Wereldreizigers’
Sprekers: Anna de Haan en Bram Tuk
Behalve de nieuwkomers in de klas zijn ook hun leerkrachten wereldreizigers. Door de verhalen van kinderen reis je figuurlijk met hen mee. Deze workshop biedt kort uitleg over de methode, maar gaat vooral in op het gebruik ervan en de vragen van leerkrachten, IB’ers en anderen. Kinderen ‘op verhaal laten’ komen is een van de uitgangspunten van de methode. Van deelnemers van deze workshop vragen we om een voor jou belangrijk voorwerp mee te nemen, wat je ter plekke laat zien aan een van de andere deelnemers.
rekentool LowanPresentatie: Inspiratie vanuit  wereldreizigers (pdf)
25 Welzijn & Zorg
Inzichten vanuit de Eritrese cultuur
Spreker: Binyam Andebrhan
Er is behoefte om meer informatie te verkrijgen over de Eritrese doelgroep. Deze deskundigheidsbevordering faciliteert meer effectiviteit. Centrale vraag hierbij is hoe te communiceren en contact te leggen met deze doelgroep om daarmee het contact richting deze doelgroep effectief te maken. Dit vereist onder andere inzicht in: • Land van herkomst & Cultuur • Vluchtredenen & Vluchtroutes • Educatie & Arbeidsmarkt • Gezondheid & Gender • Communicatie & Gedragscodes
In deze workshop staat centraal het “contact met de nieuwkomer”. Om goed contact te kunnen maken met nieuwkomers dien je achtergrondinformatie te hebben. De training zal een interactieve sessie zijn met beeld en video en het delen van praktijkervaringen. De workshop wordt gegeven door een gespecialiseerde trainer en een “bruggenbouwer”. Een bruggenbouwer is een, door ons opgeleide, ervaringsdeskundige die nog niet zo lang in Nederland woont en vanuit eigen ervaring en kennis kan spreken over zijn vluchtverhaal en ervaring als vluchteling in Nederland.
rekentool LowanPresentatie volgt
26 Welzijn & Zorg
Mijn integratie: verhaal van een Bosnisch meisje die naar Nederland kwam
Spreker: Lamija Dzigal – Bektesevic
Tijdens deze lezing deel ik, Lamija Dzigal, mijn ervaringen met u. Aan de hand van concrete voorbeelden vertel ik wat mijn integratie heeft bevorderd. Daarnaast kaart ik aan tegen welke hobbels (in het schoolsysteem) ik ben aangelopen en welke uitwerking dit heeft gehad op mijn latere ontwikkeling. Van hieruit draag ik praktische oplossingen aan en geef ik handvatten mee naar huis, die u als leerkracht/school kunt gebruiken om de integratie en ontwikkeling van de kinderen in uw klas vanuit de basis soepeler te laten verlopen.
rekentool LowanPresentatie: Mijn integratie (pdf)
28 Regionale Samenwerking
Kijkje in de keuken: Tilburg
Spreker: Jet van Zantvoort
In Tilburg hebben ze een ‘trap-model’ met betrekking tot hun aanbod voor nieuwkomers. Nieuwkomers starten in een fulltime klas. In de vakantie kunnen ze gebruik maken van Taal52. Na uitstroom naar een reguliere klas kunnen ze taalhulp of taaltuin aangeboden krijgen. Voor de oudere leerlingen die bijna naar het voortgezet onderwijs gaan maar nog niet voldoende de Nederlandse taal beheersen is er een ‘topklas’. Jet coördineert deze programma’s en weet dus van de hoed en de rand. Zij zal haar kennis delen.
rekentool LowanWebsite plein013
29 Regionale Samenwerking
Kijkje in de keuken: deeltijd nieuwkomersklassen in Zierikzee
Spreker: Petra Kotvis
Op het eiland Schouwen Duiveland (Zeeland) bevinden zich vier verschillende schoolbesturen en nog een aantal zelfstandige scholen van diverse identiteiten. Samen met gemeente en al deze besturen is gezocht naar een antwoord voor passend onderwijs aan nieuwkomers. Dit heeft geresulteerd in een regionaal georganiseerd Taal Expertise Centrum (TEC) in het centraal gelegen Zierikzee waar de kinderen in een parttime constructie onderwijs ontvangen: ’s morgens op het TEC en in de middag op hun “stamschool”. Zo ontstaat er vanaf het begin een gedeelde verantwoordelijkheid en nauwe samenwerking tussen de NT2 klas en de reguliere (vervolg)school in het belang van een doorgaande (taal)ontwikkeling van nieuwkomers. Deze workshop gaat over het wie, wat, waar, hoe en waarom.
rekentool LowanPresentatie: Nieuwkomersonderwijs in Zierikzee (pdf)
30 Regionale Samenwerking
Regionale samenwerking versterkt nieuwkomersonderwijs
Spreker: Marieke Postma
Wat werkt in een plattelands regio werkt niet altijd in een stedelijk gebied. Toch hebben alle nieuwkomers goed onderwijs nodig, en alle leerkrachten hebben goede ondersteuning en materialen nodig. Gezamenlijk met gemeenten, samenwerkingsverbanden en besturen worden op diverse plekken in Nederland prachtige constructies neergezet voor nieuwkomers. Mooie manieren hoe mensen samenwerken om goed onderwijs voor deze doelgroep neer te zetten. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Marieke deelt voorbeelden uit de praktijk maar denkt ook mee met jouw casus.
rekentool LowanPresentatie: Samenwerking voor meerjarig nieuwkomersonderwijs (pdf)
rekentool LowanPresentatie: Samenwerking voor meerjarig nieuwkomersonderwijs (ppt)
 31 Regionale Samenwerking
Kijkje in de keuken: Taalschool Utrecht
Taalschool Utrecht is een van de grootste nieuwkomersscholen in Nederland. Veel teamleden, veel leerlingen en veel veranderingen. Taalschool Utrecht probeert uit en ontwikkelt. Er is veel expertise. Zij delen hun kennis met u.
rekentool LowanPresentatie volgt

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732