Inspectie: vernieuwd toezicht

Na de zomervakantie verandert de werkwijze van de Onderwijsinspectie. Je kunt er alles over lezen op de website van de inspectie. Voor nieuwkomersvoorzieningen type 1 en 2 zijn er een paar concrete veranderingen:

Een aangepast waarderingskader

 • Een aangepast waarderingskader.
 • Een nieuwe standaard ‘Zicht op ontwikkeling en begeleiding’ in plaats van de standaard ‘Zicht op ontwikkeling’ en de standaard ‘Ondersteuning’.

Belangrijk hierbij is dat wij eerst verwachtten dat scholen leerlijnen hanteerden voor minimaal woordenschat/mondelinge taal en technisch lezen. Nu scholen zich het werken met leerlijnen/leerroutes veelal eigen gemaakt hebben, verwachten we leerlijnen voor de meest relevante gebieden: woordenschat/mondelinge taal, technisch lezen (niet bij kleuters), rekenen-wiskunde en afhankelijk van de leerlingenpopulatie voor spelling en begrijpend lezen (uiteraard ook dit niet voor kleuters).

Een andere toezichtcyclus
Voorheen bezochten wij nieuwkomersvoorzieningen meestal om de twee jaar. Dit ritme verandert. We gaan nu uit van twee lijnen:

 1. Risicoanalyse
  Jaarlijks voeren wij een risicoanalyse uit voor alle nieuwkomersvoorzieningen type 1 en 2 op basis van gegevens uit het laatste onderzoek, de context van de school, signalen en in de toekomst vanuit een vragenlijst die we jaarlijks naar besturen gaan sturen. Komt hier uit dat er risico’s bestaan voor de onderwijskwaliteit dan nemen wij contact op met het bestuur en bepalen of een kwaliteitsonderzoek vanuit risico’s op korte termijn nodig is.
 1. Vierjaarlijks onderzoek bij besturen en scholen
  Elke vier jaar bezoeken wij elk bestuur en gaan daarbij na in hoeverre het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van de scholen en hierop stuurt . Dat geldt ook voor besturen die één of meer nieuwkomersvoorzieningen hebben. Afhankelijk van de situatie volgt één van de volgende bezoeken op een nieuwkomersvoorziening:
 • Een verificatieonderzoek: nagaan in hoeverre het beeld van het bestuur van de onderwijskwaliteit op de school overeenkomt met de praktijk in de school én nagaan of en hoe er sturing vanuit het bestuur op de kwaliteit van de school plaats vindt;
 • Een onderzoek naar goede school: als het bestuur beschikt over een goede zelfevaluatie van de kwaliteit van de nieuwkomersvoorziening en het de school voordraagt als goede school;
 • Een kwaliteitsonderzoek risico: als er risico’s voor de onderwijskwaliteit zijn (indien geconstateerd in de risicoanalyse van dat jaar).

De werkwijze voor nieuwkomersvoorzieningen type 3 wordt op termijn nader uitgewerkt. Verdere informatie over het vernieuwde toezicht vanuit augustus 2017 is te vinden op de website van de inspectie.

Meer informatie over de Inspectie
Onderzoekskader 2017
Link naar website Inspectie

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin