Aan de slag met ICT

Inzet van ICT kan ons helpen bij onderwijs op maat voor nieuwkomers. Afgelopen schooljaar hebben een aantal nieuwkomersscholen zich gezamenlijk verdiept in de  dilemma’s rondom ICT en mogelijke oplossingen, dit met ondersteuning van Kennisnet en de PO-Raad.

De opbrengst van deze eerste versnellingsvraag is een online tool waarin iedere school zelf scherp kan krijgen waar ze staan met betrekking tot de inzet van ICT en wat komende actiepunten zijn. Via deze online tool worden voorbeelden gedeeld van andere scholen die met nieuwkomers werken.

En daar blijft het niet bij. De volgende versnellingsvraag, die antwoord moet geven op de vraag naar geschikte software en digitaal leermateriaal voor nieuwkomers, ligt al klaar. De deelnemende scholen gaan van alle materialen die ze gebruiken precies aangeven wat ze wel en niet waarderen. Vervolgens hopen we dat we marktpartijen hiervoor kunnen interesseren.

 Zelf aan de slag met de online tool

Reacties zijn gesloten.