Hebben de leerlingen een zwemdiploma?

Het blijkt dat vele nieuwkomers niet hun zwemdiploma halen. Er zijn mooie voorbeelden in gemeenten waar deze kinderen wel hun zwemdiploma halen. In de gemeente Oldebroek werden zwemlessen met tolk georganiseerd, in Rhenen worden survivalzwemlessen georganiseerd zodat ze zich bij een val in het water kunnen redden. In Haarlem is er elke zondag voor de nieuwkomers van 10-14 jaar zwemles zodat ook zij hun zwemdiploma A behalen.

Financiering een knelpunt?
Er zijn verschillende manieren en fondsen om het zwemmen voor deze doelgroep te financieren. Gemeenten hebben meestal regelingen om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen, nieuwkomers komen hier vaak voor in aanmerking. Gemeenten kunnen een doel stellen ‘iedere leerling verlaat de basisschool met een zwemdiploma’.
Nieuws Lowan Jeugdsportfonds
Nieuws Lowan Plonsfonds

Vlogcampagne over zwemveiligheid
Vlogs over zwemveiligheid met daarin jonge nieuwkomers uit Eritrea, Somalië en Syrië in de hoofdrol. VeiligheidNL, het COA, Pharos, GGD GHOR Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben de handen ineen geslagen om de aandacht voor zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten en lanceren deze vlogcampagne.
Uit onderzoek blijkt dat jongeren die niet in Nederland zijn opgegroeid meer risico lopen op verdrinking. Dit komt doordat zij vaak minder zwemvaardig en niet bekend zijn met de Nederlandse water- en zwemcultuur. Aandacht voor deze risicogroep is daarom cruciaal.
 Vlogs van jongeren over zwemveiligheid
 Website Veiligheid.nl
 Pharos over belang zwemvaardigheid

Voorlichting in diverse talen

Voorlichting over de risico’s van zwemwater, zwembad en zwemmen is van groot belang. Voorlichting biedt geen garantie, maar het zal in een aantal situaties kinderen en ouders alert maken. Met kinderen in de klas bespreken of ze (kunnen) zwemmen en waar zij in de buurt zwemmen en de risico’s benoemen is al een belangrijke stap. Mogelijk kan de GGD meedenken over voorlichting. Ook ouders zullen geïnformeerd moeten worden.
 Voorlichting risico verdrinking (pdf)
Nieuws LowanFolder voorkom verdrinking in 16 talen
rekentool Lowan Voorlichting in Tigrinya (pdf)
Nieuws Lowan Voorlichtingsfilmpje in Arabisch
Nieuws LowanFolder in het Pools voor kustplaatsen
 Handreiking gemeente zwemveiligheid jonge nieuwkomers (pdf)

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732