Excellente nieuwkomersscholen

De Interschool in Ter Apel, het Expertisecentrum Anderstaligen in Emmen en Eerste Opvangonderwijs POL in Arnhem hebben het predicaat ‘excellente school’ in ontvangst mogen nemen! Gefeliciteerd! In totaal zijn er nu 83 basisscholen die zich excellent mogen noemen, waarvan 4 nieuwkomerslocaties. Vorig jaar ontving de Wissel in Luttelgeest het predicaat.

De jury schreef over de school in Ter Apel:
“De jury trof een zeer enthousiast en bevlogen team aan. De school heeft veel materialen ontwikkeld om deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. De onderwijsinspectie sprak haar waardering al uit. Opbrengsten zijn moeilijk in kaart te brengen, omdat de leerlingen vaak erg kort op de locatie verblijven. Toch houdt de leerkracht prima de leerwinst van de leerlingen bij, zodat aantoonbaar is welke leerwinst de kinderen boeken. De ouders en de leerlingen die de jury gesproken heeft, zijn enthousiast over het veilige schoolklimaat en de betrokkenheid van de leerkrachten en de directie. Er heerst een positief schoolklimaat en kinderen worden gewaardeerd voor wat ze kunnen.”

Over het Expertisecentrum Anderstaligen in Emmen:
“Het Expertisecentrum Anderstaligen biedt nieuwkomers een adequate voorbereiding op regulier onderwijs. Door een snelle, zorgvuldige intakeprocedure is de school in staat om vanaf week 1 te starten met een afgestemd aanbod voor de individuele leerling. Hierbij heeft ze consequent hoge, realistische verwachtingen van de leermogelijkheden van de leerlingen. De concreet uitgewerkte leerlijnen bieden de leerkrachten houvast. De expertise en de aanpak van het ECA dienen als voorbeeld voor andere scholen die werken met nieuwkomers. De resultaatgerichtheid van het voltallige team leidt ertoe dat vrijwel iedere leerling na een periode van één jaar de aansluiting met het reguliere onderwijs goed kan maken. De jury is onder de indruk van de gedrevenheid en flexibiliteit die het ECA kenmerken om een dergelijke prestatie te realiseren bij een steeds wisselende populatie leerlingen.”

Over de Eerste Opvangschool POL in Arnhem schreef de jury:
“Het excellentieprofiel – een beredeneerd aanbod – is een helder en door de medewerkers gedragen en gepraktiseerd excellentieprofiel dat gedetailleerd is uitgewerkt en op concrete wijze richting geeft aan het handelen van de leerkrachten en het leren van deze specifieke en diverse groep leerlingen. De aanpak die in het beredeneerde aanbod naar voren komt, steunt op (praktijk)wetenschappelijke inzichten en is specifiek gericht op het behalen van de doelen van het excellentieprofiel. Hoewel gegeven het specifieke karakter van de school het moeilijk is om op objectieve wijze de bereikte resultaten te waarderen, zijn er voorbeelden gepresenteerd van wat bereikt wordt. De opzet van het beredeneerde aanbod stimuleert ook heel sterk het doelgericht werken van de leerkrachten.”

rekentool Lowan Volledig rapport Interschool Ter Apel
rekentool Lowan Volledig rapport Expertisecentrum Anderstaligen in Emmen
rekentool Lowan Volledig rapport Eerste Opvangonderwijs POL in Arnhem
Nieuws Lowan Website Excellente Scholen

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin