Enquête gevolgen herverdeling OAB en tweedejaarsbekostiging nieuwkomers

Graag vragen we jullie medewerking voor een enquête met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Door een nulmeting m.b.t. de effecten van het nieuwe OAB kunnen we beter straks de effecten in kaart brengen.

Eerder dit jaar luidde de PO-Raad de noodklok over de financiële gevolgen van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid voor asielzoekersscholen. Minister Slob (Onderwijs) heeft inmiddels toegezegd de effecten te zullen monitoren. LOWAN en de PO-Raad zijn van mening dat je eerst een nulmeting moet doen, om de werkelijke effecten goed in kaart te brengen. Daarom vragen we je medewerking aan onderstaande enquête.
Nieuws Lowan Naar de enquête

Over drie jaar, wanneer de volledige herverdeling van het onderwijsachterstandenbudget is doorgevoerd, zullen we deze enquête herhalen. Dan pas kunnen we met zekerheid vaststellen wat de gevolgen zijn van de herverdeling. Maar ook nu al vormen uw antwoorden belangrijke informatie voor ons om het gesprek te kunnen voeren met het Ministerie van OCW: hoe kunnen we de bekostiging zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoefte in de sector en knelpunten zoveel mogelijk wegnemen?

Praktische info

Invullen van de vragen duurt 5 à 10 minuten. Voor het invullen van de enquête is het nodig dat je de volgende bedragen bij de hand houdt:

  • Het huidige OAB-budget 2018-2019;
  • Het OAB-budget voor komend schooljaar 2019-2020 (beide bedragen vind je hier);
  • De totale tweedejaarsbekostiging afgelopen schooljaar (zie je beschikkingen per kwartaal behorende bij de huidige aanvraag bijzondere bekostiging);
  • De tweedejaarsbekostiging voor komend schooljaar 2019-2020 (zie rekentool bijzondere bekostiging).

Nieuws Lowan Naar de enquête

Vragen? Mail of bel ons.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin