Digiwak voor nieuwkomers

digiwakDigiwak is een digitale woordenlijst voor groep 3 tot en met 8 in het basisonderwijs. Digiwak is gebaseerd op de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen (Kuiken & Droge, 2010) en bevat ruim 9000 woorden. Deze woorden zijn onderverdeeld in thema’s die op hun beurt zijn opgedeeld in clusters van maximaal negen met elkaar samenhangende woorden. Elk woord gaat vergezeld van een afbeelding, een definitie en een voorbeeldzin. Digiwak kan worden ingezet om de woordenschat van leerlingen te vergroten en om de voortgang in woordenschatuitbreiding systematisch bij te houden.

500 startwoorden en 500 basiswoorden
Voor nieuwkomers is binnen Digiwak een aparte selectie van woorden gemaakt. Deze bestaat uit 500 voor alle nieuwkomers relevante startwoorden, ongeacht leeftijd of groep waarnaar ze uitstromen. Naast de startwoorden is voor onder-, midden- en bovenbouw een selectie gemaakt van nog eens 500 basiswoorden. Deze woorden verschillen voor leerlingen die doorstromen naar respectievelijk groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
In totaal omvatten de lijsten voor de nieuwkomers dus 1000 woorden die voor de helft voor alle nieuwkomers identiek zijn en voor de andere helft verschillend, afhankelijk van het verwachte doorstroomniveau. Bij het aanleren van woorden kan worden aangesloten bij de didactische aanpak van Met woorden in de weer (Van den Nulft & Verhallen, 2009).

Ideeën?
Het onderdeel nieuwkomers is met steun van LOWAN tot stand gekomen. De site is bereikbaar via www.digiwak.nl en is tot de zomer gratis toegankelijk. Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt een jaarlijks abonnementsgeld van € 0,35 per leerling geheven. De volgende stap is natuurlijk hoe gaan we deze lijsten gebruiken? We horen graag jouw ideeën.

Column
Benieuwd naar hoe andere leerkrachten in de praktijk werken? Sinds kort schrijft Vanessa, leerkracht op de Kinderboom in Amsterdam, een column.

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.