Deelname gevraagd aan onderzoek nieuwkomers

Mede door de recente instroom van vluchtelingen uit oorlogslanden staat onderwijs voor nieuwkomers op de beleidsagenda. Er is nog weinig kennis over hoe het kinderen van nieuwkomers vergaat in het onderwijs en welke ondersteuning nodig en effectief is. Om hier meer zicht op te krijgen, doet het Kohnstamm Insituut onderzoek hiernaar, samen met een aantal nieuwkomersscholen en ISK-scholen. We zijn nog op zoek naar enkele nieuwkomersscholen om aan het project deel te nemen.

Wat houdt het onderzoek in?

Nieuwkomers worden anderhalf jaar gevolgd na uitstroom uit de nieuwkomersschool naar regulier onderwijs, van groep 5 tot en met 8. Bij deze leerlingen worden gedurende anderhalf jaar bij de reguliere school drie maal toetsen afgenomen (taal, rekenen) en een vragenlijst over het welbevinden. Deze metingen vinden plaats in oktober 2019, april 2020 en maart 2021.

Van elk van de reguliere klassen waar nieuwkomers naar toe gaan, nemen ook klasgenoten die geen nieuwkomer waren deel aan het onderzoek om gedurende anderhalf jaar de ontwikkeling van nieuwkomers in het reguliere onderwijs met de andere leerlingen te kunnen vergelijken. Bij leraren wordt een vragenlijst afgenomen over de pedagogisch-didactische aanpak en begeleiding op sociaal-emotioneel gebied op zowel de school voor nieuwkomers als op de reguliere school waar de leerlingen vervolgens terecht komen.

‘Wat werkt’  in het onderwijs voor nieuwkomers?

Met dit onderzoek beogen we een beter beeld te krijgen van ‘wat werkt’ in onderwijs voor nieuwkomers en zo handvatten te krijgen om het onderwijs te kunnen verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut met subsidie van het NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.
Nieuws Lowan Kohnstamm Instituut
Nieuws Lowan NRO

Wat betekent deelname voor je school?

  • Op je school is een vaste contactpersoon voor de onderzoekers.
  • Aanleveren van een overzicht met leerlingen die bij aanvang van het nieuwe schooljaar zullen doorstromen naar regulier onderwijs van groep 5 tot en met 8.
  • Ervoor zorgen dat ouders/verzorgers van deze leerlingen zijn geïnformeerd over het onderzoek. Gegevens hiervoor worden aangeleverd.
  • De scholen waar leerlingen naar toe gaan informeren over het onderzoek zodat de leerlingen daar nog anderhalf jaar gevolgd kunnen worden in hun leerloopbaan. Schriftelijke informatie hiervoor wordt aangeleverd.
  • Om een goed beeld te krijgen van de pedagogisch-didactische aanpak en de begeleiding van leerlingen wordt een digitale vragenlijst afgenomen onder alle leerkrachten die les hebben gegeven aan bovengenoemde leerlingen die doorstromen naar regulier onderwijs.

Deze activiteiten vinden in een kort tijdsbestek plaats, tot aan de zomervakantie en net na de zomervakantie. Na die tijd is er mogelijk nog incidenteel contact, maar volgen we de leerlingen in principe verder op hun nieuwe school.  Het totale onderzoek met meerdere deelstudies heeft een looptijd van drie jaar: van oktober 2018 tot oktober 2021.

Meer weten?

Mocht je meer willen weten of belangstelling hebben voor deelname, dan horen we graag van je. Wij hopen van harte op je deelname!

Contact onderzoek

Onderzoeker bij het Kohnstamm instituut:

Régina Petit
Mail Lowan    rpetit@kohnstamm.uva.nl
Telefoonnummer Lowan020 – 5251332

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin