Cursus of een studie? Wij hebben tips!

In het nieuwkomersonderwijs kan je veel leren van elkaar, elkaar bezoeken, spreken op regionale bijeenkomsten en op de landelijke studiedag. Gelukkig zijn er, naast de LOWAN bijeenkomsten, ook steeds meer relevante en steengoede studies en cursussen. Wij noteren altijd zoveel mogelijk data in onze agenda. In dit nieuwsitem lichten we er een aantal uit.

Regionale en landelijke LOWAN momenten
In iedere regio organiseren we regelmatig bijeenkomsten. De inhoud van de bijeenkomsten wordt afgestemd met de aanwezigen. In Noord Holland en Utrecht waren er onlangs bijeenkomsten rondom begrijpend luisteren en lezen, in Limburg / Brabant was er een webinar klankenleer. In Gelderland/ Overijssel was afgelopen week een zeer inspirerende bijeenkomst i.s.m. Kennisland. Bij Nieuwkomers in Noord staan er nog 3 bijeenkomsten dit schooljaar gepland.  In Zuid Holland/ Zeeland staan al weer de data voor het komend schooljaar. Op de regionale pagina staan de data van bijeenkomsten en bijbehorende documenten.
Komend schooljaar organiseren we op 9 en 10 april een landelijk studiedag, welke dag ga jij bezoeken?
Nieuws Lowan Naar de regionale pagina’s

Master Expert Nieuwkomers – de eerste studenten zijn bijna afgestudeerd!
Op woensdag 30 en donderdag 31 mei presenteerden de studenten van de opleiding Master Educational Needs, Expert in het Nieuwkomersonderwijs hun onderzoek. Onderwerpen als meertaligheid, NT2-competenties voor leraren basisonderwijs, trauma bij nieuwkomers, het zorg dragen voor het juist plaatsen van nieuwkomers en effectieve SEL methodes voor het onderwijs aan nieuwkomers passeerden de revue. Over de resultaten hebben we nagepraat. Wat betekent dit voor de wijze waarop we nu het onderwijs aan nieuwkomers vorm geven? Welke bevindingen verdienen meer onderzoek, welke aanbevelingen kunnen we direct inzetten in de praktijk?

Deze studenten hebben in hun eerste opleidingsjaar naast het volgen van de modules Educational Needs, Taalbeleid en Taalonderwijs hun onderzoeksplan opgezet. In hun tweede opleidingsjaar hebben zij  de modules Sociaal-Emotioneel Leren en Reken-Wiskunde Onderwijs afgerond, een reis naar Malmö gemaakt, een essay geschreven over hun visie op het leren van nieuwkomers en hun onderzoek afgerond. Zij zijn de eerste Experts in het Nieuwkomersonderwijs die afstuderen en gezien hun ambities gaan wij hen nog vaker zien en horen!
Nieuws Lowan Meer informatie over de studie via Windesheim
Nieuws LowanMeer informatie over de studie via Hogeschool Utrecht/ Seminarium orthopedagogiek
rekentool Lowan Opleiding beschrijving

Post-HBO Specialist nieuwkomersonderwijs
Vanaf september kun je deelnemen aan de éénjarig post-hbo opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs. Deze opleiding wordt komend jaar zowel als dag- en als middag/avond variant aangeboden. De opleiding is inmiddels al aan vier groepen succesvol gegeven! In dit filmpje kun je bekijken wat zij over de opleiding zeggen. Ada van Dalen is opleidingsdocent na-scholing en onderwijsadviseur bij het Marnix Onderwijscentrum, tevens lid van het taallectoreninitiatief. Zij heeft in samenwerking met een werkgroep deze post-hbo-opleiding ontwikkeld. Deze opleiding kan ook op locatie worden gegeven aan een groep van meer dan 12 personen.
Nieuws Lowan Meer informatie over deze studie

Post-HBO NT2 blijft een goede basis voor een nieuwkomersleerkracht
Hogescholen bieden samen met het onderwijsadviesbureau HCO de Post-HBO NT2 opleiding aan. Een opleiding die al door vele leerkrachten in het basisonderwijs en specifiek het nieuwkomersonderwijs is gevolgd. Een prachtige basisopleiding om zowel je theoretische als praktijkkennis te verstevigen. In overleg met het HCO is het ook mogelijk om de Post-HBO op locatie aan te bieden.
Nieuws Lowan Aanmelden en informatie via Haagse Hogeschool
Nieuws Lowan Aanmelden en informatie via Fontys
rekentool Lowan Veelgestelde vragen
Nieuws Lowan Informatie via HCO website

Het ABC heeft aanbod vernieuwd!
Het ABC ondersteunt nieuwkomersgroepen in de regio maar geeft ook cursussen. Iedereen kan zich inschrijven voor deze cursussen. Ze hebben hun cursusaanbod uitgebreid en bieden nu drie verschillende cursussen aan.
Nieuws Lowan Starttraining NT2
Nieuws Lowan Welkom in mijn klas
Nieuws Lowan Trauma sensitief lesgeven

Cursussen op locatie door CEDIN
Het CEDIN, de uitgever van DrieDeePlus, geeft op aanvraag cursussen m.b.t. kennis en vaardigheden die je nodig kan hebben als je nieuwkomers in de klas hebt. Tevens start CEDIN aan het begin van het jaar bijeenkomsten m.b.t. de doorontwikkeling van DrieDeePlus. Alle gebruikers zijn hiervoor uitgenodigd.
Nieuws Lowan Naar website CEDIN

Het HCO heeft 18 juni a.s. een middag voor leerkrachten met een enkele nieuwkomer
Naast de Post-HBO NT2 biedt het HCO het hele jaar door cursussen en interessante middagen aan. Op 18 juni a.s. bieden ze een middag aan voor leerkrachten met een enkele nieuwkomer in de klas. Afgelopen jaar hadden boden ze ook cursussen aan m.b.t Zien=Snappen, Bovenkamer en Horen, Zien en Schrijven. Deze staan nog niet vermeld in hun agenda maar mocht je interesse hebben kan je contact met hen opnemen.
Nieuws Lowan Website HCO
Nieuws Lowan Informatie 18 juni

Fontys biedt ook cursussen specifiek voor onderwijsassistenten aan
Naast de Post-HBO NT2 biedt Fontys ook cursussen aan voor teamleden die in het nieuwkomersonderwijs werken. Een voorbeeld hiervan is de ‘cursus NT2’ van 8 bijeenkomsten. Fontys biedt deze cursussen aan voor onderwijsassistenten, leerkrachten/ib’ers en ook specifiek een cursus voor teamleden van een voorschool of peuterspeelzaal.
Nieuws Lowan Meer informatie

Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief
Trauma heeft verstrekkende gevolgen. Deze kunnen positief zijn: een trauma kan een wake-up call zijn of de weerbaarheid verhogen. Maar het kan ook schadelijke gevolgen hebben, die het dagelijks functioneren belemmeren. Voor kinderen betekent trauma zelfs dat ze erdoor gevormd worden. In 4 dagen versterkt Martine Delfos je kennis m.b.t. trauma en denkt me je mee hoe je deze leerlingen een goede en veilige plek in je klas geeft.
Nieuws Lowan Meer informatie

In drie middagen de belangrijke aspecten van het nieuwkomersonderwijs verkennen
Op 3 oktober start er een cursus van het Marnix Onderwijscentrum. Na deze cursus ken je de belangrijke aspecten van hoe je onderwijs vormgeeft aan nieuwkomers die korter dan één jaar in Nederland zijn. Je weet wat de onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn en wat dat betekent voor je pedagogisch en didactisch handelen. Tevens organiseren zij een korte cursus van 2 middagen over ‘meertaligheid aan zet’.
Nieuws Lowan Meer informatie over de cursus ‘onderwijs aan nieuwkomers’
Nieuws Lowan Meer informatie over de cursus ‘meertaligheid aan zet’

Het CED biedt o.a. ‘Aan de slag met woordenschat’ aan
Het CED, de uitgever van o.a. Nieuwsbegrip & Mondeling Nederlands Nieuw, geeft ook diverse cursussen die je theoretische- en praktijkkennis vergroten. Een cursus die in september start is ‘Aan de slag met woordenschat’, deze wordt gegeven in Utrecht. Een andere cursus ‘NT2 in het basisonderwijs’ wordt gegeven op 2 middagen in Utrecht, Ede, Rotterdam en Breda.
Nieuws Lowan Aan de slag met woordenschat
Nieuws Lowan NT2 in het basisonderwijs

Een master module via Hogeschool Utrecht volgen?
De Hogeschool Utrecht biedt losse master modules aan. Dit zijn bijv. 3 dagen over taalonderwijs. Drie dagen waarin de meest recente kennis hoort en kritisch kijkt naar het taalonderwijs aan deze doelgroep. Tevens zijn er modules over rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en taalbeleid.
Nieuws Lowan Nieuwkomers en taalbeleid (start in november 2018)
Nieuws Lowan Nieuwkomers en taalonderwijs (start in februari 2019)
Nieuws Lowan Module: nieuwkomers en rekenwiskunde (start in november 2018)
Nieuws Lowan Module: nieuwkomers en sociaal emotionele ontwikkeling (start in september 2018)
Nieuws Lowan Hogeschool Utrecht

Psychosociale ondersteuning van vluchtelingen op school
Scholen zijn bereid om veel voor nieuwkomers te doen, maar hoe pak je dit het beste aan, als leerkracht of schoolpsycholoog? Welke benadering hebben vluchtelingenkinderen nodig? Hoe zie je of ze inderdaad getraumatiseerd zijn en hoe ga je hier mee om? Welke rol kan de school spelen bij het voorkomen van langdurige traumatisering? Welke eisen mag je stellen op gebied van het leren? En wanneer is het zinvol om een leerling door te verwijzen? Op 5 oktober wordt deze cursus in Rino in Amsterdam gegeven.
Nieuws Lowan Meer informatie over de cursus van 1 dag

Online cursus
Via Augeo is het mogelijk om een online cursus te volgen ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’. Voor deze cursus filmden zij een aantal jongvolwassenen over hun ervaringen op hun basisschool. Zij blijken allemaal minimaal één juf of meester te hebben gehad die voor hen het verschil heeft gemaakt. En waar ze nu nog warme herinneringen aan hebben.
Nieuws Lowan Online cursus: Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

Ken je ook nog een goede studie of cursus? We horen het graag. Gedurende het jaar vullen we steeds weer onze agenda aan.

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732