Verschenen: brochure KiesWijzer (digitaal) leermateriaal NT2

In het nieuwkomersonderwijs ontbreekt het vaak aan goed leermateriaal. Bestaand lesmateriaal voldoet meestal niet aan moderne eisen en digitaal leermateriaal is niet of nauwelijks ontwikkeld. De KiesWijzer voor (digitaal) leermateriaal NT2 helpt schoolleiders, specialisten en leraren in het nieuwkomersonderwijs bij het selecteren van (digitaal) leermateriaal aan de hand van een aantal belangrijke leermiddelen criteria.
De checklist is ontwikkeld door PO-Raad en Kennisnet in samenwerking met CLU Leermiddelen Adviescentrum en LOWAN.

Wat is de KiesWijzer?

De KiesWijzer is een hulpmiddel om (digitaal) leermateriaal NT2 te selecteren dat beter aansluit bij het niveau van nieuwkomers. Daarnaast kan de KiesWijzer helpen in gesprekken met marktpartijen over verbetering van het bestaande lesaanbod. Hoe zijn de criteria in de KiesWijzer tot stand gekomen? Op basis van gesprekken met experts in en rond het nieuwkomersonderwijs zijn criteria opgesteld die inzicht bieden in waar het leermateriaal voor nieuwkomers aan moet voldoen. De criteria zijn verdeeld over de domeinen Algemeen, Didactiek, Leerstof en Presentatie en houden rekening met de specifieke kenmerken van de doelgroep. Denk aan de rol van de moedertaal, meertaligheid en aandacht voor de verschillende didactische principes. Wanneer het leermateriaal aan deze criteria voldoet, is het geschikt voor goede ondersteuning van nieuwkomers in het onderwijs.

Voor wie is de KiesWijzer bedoeld?

Deze KiesWijzer is bedoeld voor schoolleiders, specialisten en leraren die betrokken zijn bij de selectie en aanschaf van leermaterialen voor nieuwkomers. Hierbij gaat het vooral om mensen die werkzaam zijn in:

  • AZC-scholen
  • Taalscholen
  • Reguliere scholen met taalklassen
  • Reguliere scholen met nieuwkomers.

Hoe gebruik je de KiesWijzer?

De KiesWijzer gebruik je om onderbouwd (digitaal) leermateriaal NT2 in te kopen door per domein de criteria aan te vinken die je terugziet in de methode. Op basis van de KiesWijzer kun je overzichtelijk vergelijken welke methode het meest geschikt is voor onderwijs aan nieuwkomers en met welke methode je aan de slag wilt gaan. Je doet dit door binnen je schoolteam het gesprek aan te gaan over welke criteria in jullie situatie belangrijk zijn bij de aanschaf van een lesmethode. Op basis daarvan kun je een weloverwogen keuze maken bij de selectie van leermateriaal NT2. Je kunt deze checklist ook gebruiken in gesprek met marktpartijen over de doorontwikkeling en verbetering van het huidige lesaanbod.

Download

rekentool Lowan KiesWijzer (digitaal) leermateriaal NT2 (pdf)

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin