Bekijk het effect van de herverdeling van de OAB

Zoals bekend is het ministerie van OCW van plan de gewichtenregeling en de impulsregeling per 2019/2020 aan te passen. Deze herverdeling kan (grote) financiële effecten hebben op jouw school en voor het schoolbestuur.

Er zijn veel schoolbesturen die vragen hebben over de herverdeeleffecten. De PO-Raad heeft daarom met OCW afspraken gemaakt om te voorzien in de informatiebehoefte. Op de site van de PO-Raad staat een Excel-overzicht gepubliceerd met daarin een indicatie voor de mogelijke effecten van de nieuwe gewichtenregeling voor schooljaar 2019-2020.

OCW heeft toegezegd urgente vragen die er leven op bestuursniveau te zullen bekijken. Het ministerie geeft echter ook aan hierin beperkt te zijn i.v.m. de privacy gevoeligheid van de betreffende verklarende gegevens.

Check wat de consequenties van de herverdeling zijn voor jouw school en schoolbestuur en mail deze door naar de PO-Raad aan Lizette Schoenmaker. De PO-Raad stuurt reacties door naar OCW.

Meer weten?

Lees de volgende berichten op de website van de PO-Raad:
Nieuws Lowan Bekijk wat nieuw onderwijsachterstandenbeleid betekent voor uw bestuur
Nieuws Lowan OCW belooft meer informatie over herverdeling OAB (alleen voor leden, inloggen noodzakelijk)