1 februari – vraag financiering aan

bijzbekHet is weer tijd om financiering aan te vragen, een telmoment voor:
– asielzoekers die korter dan 2 jaar in Nederland zijn;
– overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Wanneer kan een school financiering aanvragen?
* U kunt financiering aanvragen voor de leerlingen die bij u staan ingeschreven die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdeling vallen.
* U kunt ook financiering aanvragen voor asielzoekers die langer dan 1 jaar in Nederland zijn en korter dan 2 jaar. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van minimaal aantal leerlingen is.
* Een SBO school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.
* U kunt additionele financiering voor leerlingen aanvragen indien uw school gekoppeld is aan een proces- of gezinslokatie.

Hoe vraag ik de financiering aan?artikel78
Deze financiering kunt u aanvragen via het aanvraagformulier bijzondere bekostiging. Het bevoegd gezag stuurt deze aanvraag naar DUO. Deze aanvraag moet binnen zijn binnen 4 weken van de teldatum, dus voor 1 maart.
Voor asielzoekers en overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn vult u 7.2 in. Voor asielzoekers leerlingen die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn vult u 8.1 van het formulier in. SBO scholen vullen 9.2 in.

Hoeveel financiering ontvang ik per leerling?
Indien u minimaal 4 asielzoekers en/of overige vreemdelingen heeft ingeschreven staan bij u op school, die korter dan een jaar in Nederland zijn, kunt u financiering aanvragen. Deze financiering bedraagt een aanvulling tot 9.000 euro per jaar/per leerling, gecorrigeerd door de 1 oktober gelden en evt. groeibekostiging. U kunt deze financiering 4x per jaar aanvragen (eerste schooldag, 1 november, 1 februari, 1 mei) u ontvangt iedere keer 1/4 van het bedrag.

Indien u asielzoekers heeft ingeschreven staan die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn kunt u voor hen ook additionele financiering aanvragen. Voor deze aanvraag geldt geen drempel van aantal leerlingen. Ook deze financiering kunt u 4x per jaar aanvragen (eerste schooldag, 1 november , 1 februari, 1 mei) u ontvangt iedere keer 1/4 van het bedrag.

Is dit de eerste keer dat u deze bekostiging aanvraagt voor de leerlingen die korter dan 1 jaar in Nederland woonachtig zijn?
Indien het de eerste keer is dat u de eerstejaarsbekostiging op het huidige brinnummer aanvraagt dan komt u in aanmerking voor een eenmalige aanvulling. Dit is een bedrag van €10.703,-. Klik hier voor meer informatie.

Wie is een asielzoeker?
Deze leerling staat ingeschreven op de school op 1 februari 2017. Deze leerling heeft een document of schriftelijke verklaring waaruit het rechtmatige verblijf blijkt, dit is op gronde zoals beschreven in artikel 8 van de Vreemdelingenwet.

Voorbeelden van documenten:
* verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
* document in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning;
* document in afwachting van een beslissing op een bezwaarschrift als er sprake is van een evt. uitzetting.

Wie is een overige vreemdeling?
Met overige vreemdelingen wordt bedoeld leerlingen die staan ingeschreven op school en wie geen asielzoekers/statushouder zijn. Deze leerlingen zijn korter dan een jaar in Nederland en hebben geen Nederlandse identiteit. Deze leerlingen hebben tenminste een ouder die een document heeft waarop blijkt dat ze een burger van de EU zijn of uit een ander land komen. Voor deze financiering moeten de leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.