Toon submenu Verberg submenu

Nieuwe kinderen in de klas

Hieronder vragen die kunnen aanzetten tot een gesprek met elkaar over jullie aanpak m.b.t. ‘nieuwe kinderen in de klas’. Het filmpje, intake formulier en tips (scroll verder naar beneden), kunnen dienen ter inspiratie.

 • Hoe zouden jullie willen dat de intake procedure (kennismaking, gesprek ouders/ leerling, rondleiding, informatie over school, schoolhistorie leerling, start in de klas, beginsituatie in kaart) vormgegeven wordt?
 • Wat zou er minimaal in een gesprek met ouders gevraagd moeten worden?
 • Wat moeten ouders minimaal over de school weten? Wat verwachten we van ouders?
 • Wat vergroot de veiligheid voor een leerling?
 • Hoe kan je de eerste 10 minuten van een leerling in een klas vormgeven?
 • Hoe verlopen de eerste 3 weken van een leerling op school?
 • Krijgt de leerling een maatje?
 • Wat mag de leerling in zijn thuistaal doen? Hoe weet hij dat?
 • Hoe breng je de beginsituatie in kaart? Hoe kom je er achter wat de leerling al weet?
 • Hoe kan je de eerste dagen voor ouders vormgeven?

Tips & Voorbeelden

Bij nieuwe leerlingen wil je graag veel weten. Wie is deze leerling? Wat kan deze leerling al? Hoe registreer ik de leerling? En hoe communiceer ik met de leerling en zijn / haar ouders?

rekentool LowanAandachtspunten bij een intake gesprek
rekentool LowanEen voorbeeld van een inschrijfformulier
Nieuws LowanTips en tools voor de eerste tijd om de beginsituatie in kaart te brengen
Nieuws LowanLeuke non-verbale spelletjes die je in de groep kan doen
Nieuws Lowan‘Een nieuwkomer in je groep’ uitgave van CED

FRAGMENT: NIEUWE KINDEREN IN DE KLAS

Dit is een fragment uit de klas van Juf Kiet. Jorj en Maksem komen als nieuwe kinderen aan in de klas van juf Kiet. Ze vallen onverwacht binnen, en Kiet moet al improviserend een intake doen.

DE UITLEG VAN JUF KIET

Wat doen we als een kind wordt aangemeld?

 • Intakegesprek via directeur of adjunct samen met één van de leerkrachten neveninstroom, hierbij is ook de contactpersoon van vluchtelingenwerk aanwezig die het gezin begeleidt.
 • De leerkracht zorgt ervoor dat alles in de klas al klaar ligt voor het kind, inclusief naamkaartje, zodat het kind zich meteen welkom voelt.
 • We koppelen het kind aan een kind die al wat langer op school is en de taal van het nieuwe kind spreekt.
 • Welke informatie hebben we nodig van een NT2 leerling die aangemeld wordt?

GEVRAAGD WORDT BIJ EEN INTAKE:

 • Basisgegevens kind
 • Achtergrond ouders
 • Gezinssituatie
 • Cultuur/religie/gewoonten/tradities?
 • Motorische ontwikkeling: kan het kind zwemmen of fietsen?
 • Medische gegevens
 • Onderwijs in eigen land
 • Thuistaal
 • Reden van vertrek
 • Is er sprake geweest van kinderarbeid?
 • Hoe was de ontwikkeling van het kind in de eigen taal?
 • Hobby’s, interesses, wat vond het kind leuk en niet leuk op school?
 • Trauma’s?
 • Ieder kind wordt meteen aangemeld bij de GGD voor een eerste lichamelijke onderzoek. De leerkracht houdt ook contact met de schoolarts.

Als het kind enkele weken naar school is geweest nodigen wij ouders uit op een kennismakingsgesprek. We vertellen de ouders hoe het onderwijs in Nederland in elkaar zit en leggen uit wat zij van ons kunnen verwachten en wat wij van de ouders verwachten. Soms gaan we ook op huisbezoek om de thuissituatie te bekijken. Veel vluchtelingen wonen in kleine huizen met veel kinderen. Twee keer per jaar houden we een algemene informatieavond voor nieuwe ouders. In het jaar (meer of minder) dat de kinderen bij ons in de groep zitten worden ouders drie keer op gesprek gevraagd om de ontwikkeling en het uitstroomperspectief van hun kind te bespreken.

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.