main-logo
Vakliteratuur
extra leertijd

Zomerschool

Onderzoek nieuwkomers PO

Vast zomerprogramma voor AZC-kinderen

Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de mogelijkheden voor het opzetten van een zomerprogramma voor azc-kinderen onderzocht. Dit kwalitatieve onderzoek bestond uit verschillende stappen. Nadat een deskresearch/literatuurstudie een eerste inzicht gaf in het thema, zijn interviews gehouden met stakeholders voor het brede perspectief op de specifieke behoefte aan zomerprogramma’s voor asielkinderen, de invulling ervan en de mogelijkheden voor de organisatie. Daarna is voor een verdiepend perspectief vanuit de praktijk informatie verzameld via interviews met azc-scholen en andere relevante betrokkenen in het veld. In cases is gekeken naar een aantal specifieke lokale situaties, behoefte aan en ervaringen met zomerprogramma’s, en de mogelijkheden en knelpunten voor de organisatie.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Sabrina Dinmohamed, Kees van Bergen
  • Uitgever:Regioplan
  • Jaar van uitgave:2021

Deel deze pagina