main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Een verkenning van hun leefsituatie

Dit verkennend onderzoek belicht, vooral vanuit het gezichtspunt van deskundigen en professionals, de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen tussen de 0 en 18 jaar die in Nederland wonen. Over deze kinderen is nog weinig bekend. Wel zijn er signalen dat het niet altijd goed met hen gaat. De onderzoekers gaan na wat de aard is van de eventuele problematiek waarmee deze kinderen in Nederland kampen. Zij kijken hoe het er met hen voorstaat in vier belangrijke domeinen:

  1. woon- en leefomgeving, participatie;
  2. onderwijs, ouderbetrokkenheid en taal;
  3. welzijn en gezondheid;
  4. overlast en criminaliteit.
thumnail

Informatie

  • Auteur(s): R. Vogels, M. Gijsberts & M. den Draak
  • Uitgever:SCP
  • Jaar van uitgave:2014

Deel deze pagina