main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Perspectief van basisschoolleerkrachten op het onderwijs aan vluchtelingen- en/of asielzoekerskinderen in Nederland

Dit onderzoek richt zich op wat het voor leerkrachten betekent om les te geven aan asiel- en/of vluchtelingenkinderen. De factoren communicatie, instructie, sociaal-emotionele problematiek van leerlingen en de interpersoonlijke relatie tussen leerkracht en kind zijn als leidraad genomen. Aan de hand van de resultaten ontstaat er inzicht in de werkwijze van basisscholen en de knelpunten waarmee leerkrachten te maken krijgen tijdens het lesgeven aan asiel- en/of vluchtelingenkinderen.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): C.M. van Keulen
  • Jaar van uitgave:2014

Deel deze pagina