main-logo
Vakliteratuur

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers PO

En nu in de rekentaal!

Hoe kunnen leerkrachten in meertalige basisschoolklassen leerlingen ondersteunen bij het leren van taal die nodig is voor rekenen-wiskunde? Deze vraag stond centraal in mijn promotieonderzoek. In dit onderzoek werd een repertoire van interactiestrategieën ontwikkeld waarmee leerkrachten vaktaalontwikkeling in de rekenles kunnen bevorderen. Met deze scaffolding-strategieën zetten leerkrachten de taalontwikkeling metaforisch gezien ‘in de steigers’.

In de conclusie staat: “Door aandacht te schenken aan taal in de rekenles sla je twee vliegen in één klap: leerlingen ontwikkelen hun taalvaardigheid én ze krijgen beter toegang tot reken-wiskundige vakinhoud. Het reken-wiskundeonderwijs zou dan ook gebaat zijn bij het specifieker doordenken van de taal die nodig is voor het leren en redeneren in de verschillende domeinen, en bij het ontwerpen en beproeven van domeinspecifiek, taalgericht instructiemateriaal. Daarnaast zouden leerkrachten geprofessionaliseerd moeten worden in het bieden van taalondersteunende scaffolding-strategieën, en zouden de leerlingen de kans moeten krijgen in curriculumgenres te spreken én te schrijven. Op die manier kan mathematics for all (Freudenthal, 1991) worden gerealiseerd in het huidige multiculturele onderwijs: ook meertalige en taalzwakke leerlingen krijgen op die manier toegang

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Jantien Smit
  • Jaar van uitgave:2011

Deel deze pagina