main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Educatief aanbod voor asielzoekerspeuters

Wat is het aanbod dat asielpeuters ontvangen?

Het ministerie van OCW heeft het consortium van Oberon, CED-groep en Sardes dat vve-gemeenten ondersteunt bij de naleving van de bestuursafspraken op het gebied van vve, schakelklassen en zomerscholen, gevraagd om een inventarisatie uit te voeren naar de stand van zaken omtrent de bestrijding van mogelijke taalachterstanden bij de allerjongste asielzoekers en statushouders (2-4 jaar). Dit onderzoek staat in dit document beschreven.

In 35% van de gemeenten ontvangen in 2016 asielpeuters een VVE aanbod, net zoals andere peuters in de gemeente. In dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt wat gemeenten als belemmerende factoren ervaren.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Sandra Beekhoven en Paulien Muller
  • Uitgever:Sardes
  • Jaar van uitgave:2016

Deel deze pagina