main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Woordenschatuitbreiding 6-12 jarigen

In 2016 is een update van Digiwak gemaakt, waarbij nieuwe functies aan de website zijn toegevoegd. Hoewel ook in de eerdere versie al de mogelijkheid bestond om woorden te clusteren en daaraan definities en voorbeeldzinnen toe te voegen, werd van die mogelijkheid slechts spaarzaam gebruikgemaakt. Leerkrachten gaven aan daar door tijdgebrek niet aan toe te komen. Dat is de reden dat in Digiwak 2.0 alle woorden in
clusters zijn ondergebracht en aan elk woord een definitie, een voorbeeldzin en een afbeelding is gekoppeld. Verder is, gelet op het toenemend aantal vluchteling- en asielzoekerskinderen in Nederland, voor nieuwkomers een selectie uit het Digiwakbestand gelicht, bestaande uit de voor hen 3000 meest relevante woorden, verdeeld over onder-, midden- en bovenbouw. Op die manier kunnen, met behulp van Digiwak, frequente, alledaagse woorden worden aangeleerd die voor jonge nieuwkomers belangrijk zijn om aan het onderwijs en de samenleving deel te nemen.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Folkert Kuiken
  • Jaar van uitgave:2016

Deel deze pagina