main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

De leerloopbaan van nieuwkomers in het primair- en voortgezet onderwijs

Met dit onderzoek is zowel in het primair als het voortgezet onderwijs de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid, rekenvaardigheid en sociaal-emotioneel welbevinden van drie groepen leerlingen onderzocht: nieuwkomers, migranten en in Nederland geboren leerlingen. Onder nieuwkomers verstaan we in dit onderzoek leerlingen die recent vanuit nieuwkomersonderwijs doorstromen naar primair of voortgezet onderwijs of mbo (deelstudies 1 en 2) of leerlingen die buiten Nederland zijn geboren en die niet van begin af aan (later dan groep 3) primair onderwijs hebben gevolgd in Nederland (deelstudie 3). Migranten (alleen in deelstudie 1 en 2 onderscheiden) definiëren we als leerlingen die eveneens buiten Nederland geboren zijn maar die niet als nieuwkomer zijn ingestroomd in regulier primair onderwijs (deelstudie 1) of voortgezet onderwijs of mbo (deelstudie 2). Nederlandse leerlingen ten slotte zijn de leerlingen die in Nederland geboren zijn. Hun ouders kunnen wel buiten Nederland geboren zijn.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Petit, R., Schooten, E. van, Hermans, A., Elshof, D., Scheltinga, F
  • Jaar van uitgave:2024
  • ISBN:978-94-6321-183-3

Deel deze pagina