main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Country report: Nederland

Een leesbaar rapport waarin naar voren komt dat:

 • de samenstelling van de populatie is veranderd
 • leerlingen binnen Nederland vaak nog meer transities mee maken
 • de nieuwkomers populatie zeer divers en dynamisch is
 • onderwijs aan nieuwkomers is zeer divers (binnen Nederland)

Het rapport laat zien dat er veel van leerlingen en leerkrachten wordt gevraagd. In het rapport staan ook adviezen opgenomen:

 • Begeleiding van de nieuwkomersleerlingpopulatie op het regulier onderwijs van aanzienlijk langere duur dan
  de huidige geboden begeleiding die beperkt blijft tot één a twee jaar (de nieuwkomersklas). Op grond van
  linguïstische literatuur zou gedacht kunnen worden aan een minimale periode van 5 jaar (b.v. Thomas &
  Collier, 2002)
 • Heroverweging van de definitie van nieuwkomers, met aandacht voor uniformiteit tussen de verschillende
  instanties, teneinde een betere communicatie te bewerkstelligen en te beantwoorden aan de behoefte van
  anderstaligen die op grond van de huidige criteria geen aanspraak kunnen maken op ondersteuning;
 • Verbetering van de professionalisering van de leerkrachten voor deze complexe doelgroep;
 • Verheldering en uniformering van de criteria voor evaluatie van het schoolniveau en plaatsing van de
  leerlingen op het juiste niveau in het nieuwkomers- en in het reguliere onderwijs.
thumnail

Informatie

 • Auteur(s): Le Pichon, E., R. van Erning, S.Blaauw
 • Uitgever:edinaplatform
 • Jaar van uitgave:2016

Deel deze pagina