main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Competenties onderwijs aan nieuwkomers

In april 2012 heeft IVA (Eindhoven School of Education) in opdracht van LOWAN-PO onderzocht welke competenties leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders nodig hebben in het eerste opvang onderwijs. Dit onderzoek kan gebruikt worden voor kwaliteitszorg voor schoolbesturen (aannamebeleid en professionalisering), Inspectie (toezicht) en in de eerste plaats voor leerkrachten, interne begeleiders en schoolleiders.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina