main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

ALDeQ-NL

De ALDeQ-NL is een oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. De vragenlijst helpt om meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden. Het instrument is gebaseerd op de Alberta Language and Development Questionnaire.

De ALDeQ-NL is gedigitaliseerd door de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More. Het onderzoek is uitgevoerd door de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More in samenwerking met de opleiding Logopedie en Audiologie van Vives en de opleiding Logopedische en audiologische wetenschappen van KU Leuven.

Voor wie is de ALDeQ-NL bedoeld?

De gratis online vragenlijst is bedoeld voor logopedisten maar kan ook gebruikt worden door CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren of -leerkrachten in functie van doorverwijzing. Ouders vullen de vragenlijst steeds onder begeleiding van een professional in.

De ALDeQ-NL is in Vlaanderen bruikbaar bij successief meertalige kinderen tussen 4 en 10 jaar oud. Het gaat om kinderen die thuis (ook) een andere taal spreken dan het Nederlands. Belangrijk is dat er in de voorschoolse periode thuis geen Nederlandstalig aanbod was.

Hoe gebruik je de ALDeQ-NL?

  • Open de oudervragenlijst ALDeQ-NL.
  • Geef als professional jouw functie in, de voornaam en de moedertaal van het kind en je e-mailadres.
  • Laat (één van) de ouders, onder jouw begeleiding, de 18 meerkeuzevragen invullen (de vragen zijn in het Nederlands). Je kan hen hierbij helpen indien nodig.
  • Na afloop krijg je de resultaten van de ALDeQ-NL in je mailbox. Dit kan een paar minuten duren. Controleer zeker ook je ongewenste e-mail.

Wat zijn de mogelijke resultaten?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke resultaten, conclusie en advies. Let wel, dit geldt voor kinderen die problemen hebben in het Nederlands.

resultaten aldeq nl

Wil je meer weten?

Charlotte Mostaert en collega’s hebben deze vragenlijst ontwikkeld. In het onderstaande artikel beschrijven ze het proces. Echt interessant om te lezen!
Een onderbouwde aanpak voor taaldiagnostiek bij meertalige leerlingen

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): H. Leysen, C. Mostaert, T. Patteuw, H. Roeyers, E. Van Den Heuvel, E, I. Zink
  • Uitgever:Thomas More
  • Jaar van uitgave:2020

Deel deze pagina