main-logo
Vakgebieden
Mondelinge taal

Woordenschat en zinnen maken

Het versterken van de Nederlandse mondelinge taal. Hoe doe jij dat met nieuwkomers?

Mondelinge taal

Hoe bied je de Nederlandse taal aan bij nieuwkomers? Waar start je? Waar moet je opletten? Welke woorden/zinnen biedt je aan? En.. wat als het niet lukt?

Op deze pagina meer informatie over methoden, aanpakken, materialen en ook diagnose materialen.

Methode: Wereld vol Woorden

Thematisch

Wereld vol Woorden: Thematisch

De thematische is verdeeld is diverse thema’s zoals: van Steen tot Huis, Boekeloere, In Vogelvlucht, Feest en nog meer…

WvW Thematische aanpak
Cursorisch

Wereld vol Woorden: Cursorisch

De cursorische aanpak is verdeeld in deel A (beginners) en deel B (gevorderden). Binnen elk deel worden de woorden van diverse thema’s aangeboden.

WvW Cursorische aanpak

Versterken mondelinge taal

Taaldenkgesprekken

Met een klein groepje in gesprek om een probleem op te lossen en ondertussen veel taal leren! Spreken nieuwkomers wel genoeg Nederlands voor zo’n gesprek? Ja! Het kan eerder dan je denkt. Ook met weinig woorden. Met gebaren en handelingen erbij maken leerlingen duidelijk wat ze bedoelen. Juist daarvan leren leerlingen meer taal!

Naar taaldenkgesprekken

Taalrondes

Door eigen ervaringen als uitgangspunt te nemen en leerlingen te helpen hierover te praten, tekenen en schrijven, komt iedereen op eigen niveau tot taalproductie. Leerlingen zijn zo gemotiveerd om hun ervaringen te delen, dat ze alle taal die ze hebben inzetten om hun verhaal over te brengen. En al doende leren ze, met hulp van de leerkracht en medeleerlingen, nieuwe taal. Taalrondes bieden daarmee een prachtige context voor impliciete taalverwerving: taal leren door taal te gebruiken.

Naar taalrondes

Een goede selectie woorden

BAK-lijst

Een lijst met woorden

De BAK-lijst (Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters) is samengesteld in 2015. De woorden staan heel praktisch op een grote placemat die je tweezijdig kan afdrukken en lamineren. LOGO3000 is gebaseerd op de BAK-lijst.

BAK-lijst
LOGO3000

Voorraadkamer met woorden

LOGO3000 heeft alle BAK-lijst woorden in clusters verdeeld. Van deze clusters zijn platen gemaakt. Mooi en makkelijk materiaal. Naast de woorden van de BAK-lijst (peuters,groep 1, groep 2) hebben ze ook materiaal gemaakt voor groep 3 en 4.

LOGO3000
Woorden in prenten

Woorden via prentenboeken

In prentenboeken zitten vele woorden. Josée Coenen en Marion Nout hebben een methodiek ontwikkeld zodat je de woorden uit prentenboeken goed kan aanbieden. Dit is ook een mooie manier om de woordenschat uit te breiden.

Woorden in Prenten

Nederlandse taal

Is het de fiets of het fiets? In school of op school? Is Nederlands een moeilijke of een makkelijke taal om te leren?
Sterre Leufkens heeft 22 talen vergeleken met het Nederlands. Voor mensen uit China die een tonentaal beheersen, is het Nederlands heel moeilijk. Voor mensen uit Duitsland is het Nederlands veel makkelijker om te leren. Op de website van moedint2.nl zijn de verschillen tussen de talen te lezen.
Moedint2.nl

Een greep uit ander mooi materiaal

Zien = Snappen

Taalverschijnsels

De Nederlandse taal zit vol eigenaardigheden. Denk aan de lidwoorden, wanneer gebruik je de het of de? Denk aan het woord ‘er‘, hoe leer je dit leerlingen aan? In het boek ‘Zien=Snappen’ zitten allemaal visuele hulpmiddelen om taalverschijnsels aan te leren.

Zien=Snappen
Speel je wijs

Woordenschat vergroten met spellen

Vele spellen en activiteiten rondom woordenschat voor zowel de jongere als oudere leerlingen op de basisschool. De lessen zijn praktisch. Je klapt de map/boek open en met weinig voorbereidingstijd kan je aan de slag!

Speel je wijs
De bovenkamer

De juiste zinsbouw

Een visueel opzoek-boek waarmee leerlingen gericht kunnen oefenen met de juiste zinsbouw, benoemen van woorden en ontleden van zinnen.

De Bovenkamer

Taalontwikkelingstoornis (TOS) of taalachterstand?

De ALDeQ-NL is een oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. De vragenlijst helpt om meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden. Het instrument is gebaseerd op de Alberta Language and Development Questionnaire.

De gratis online vragenlijst is bedoeld voor logopedisten maar kan ook gebruikt worden door CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren of -leerkrachten in functie van doorverwijzing. Ouders vullen de vragenlijst steeds onder begeleiding van een professional in.

Naar ALDeQ-NL
Nieuwkomers in Noord

Anderen bekeken ook

Cursus- en studieaanbod

Ontwikkelingsperspectief

Deel deze pagina