main-logo
Professionalisering
Aanmelden

LOWAN scholing

Deze maanden organiseren we online scholing.

LOWAN scholing: cursus of webinar

In januari-februari-maart en april organiseren we 6 cursussen en 1 webinar. Deze scholing richt zich op het primair onderwijs. In de periode april-juni zullen we een reeks rondom burgerschap organiseren,. Doordat veel cursussen snel vol zaten, willen we van april-juni het cursusaanbod nogmaals aanbieden. Hiernaast vertelt Marieke waarom we als LOWAN-PO deze scholing op deze manier vormgeven.

Verder op deze pagina:

 • Spelregels voor deelname
 • Informatie over de cursussen + data
 • Het aanmeldingsformulier

Spelregels deelname cursus:

Een cursus* bestaat uit 3 online bijeenkomsten. Deelnemers kunnen kosteloos deelnemen. Per cursus zijn er 20 deelnemers welkom.

Er zijn een aantal spelregels:

 • Per school max. 1 deelnemer per cursus
 • Een deelnemer mag aan 1 cursus deelnemen, in deze periode (jan-april)
 • Iedere deelnemer zal actief deelnemen aan de cursus en kan op de aangegeven tijdstippen, en dus bij de 3 sessies, online aanwezig zijn. Mocht je onverhoopt niet kunnen deelnemen, laat dit ons uiterlijk 24 uur van te voren weten. Dit stelt ons in de mogelijkheid om iemand anders uit te nodigen.
 • We stimuleren graag het doorgeven van informatie binnen de school. Bij aanmelding vragen we daarom over hoe je de informatie van de cursus gaat delen met collega’s.

Na aanmelding ontvang je een automatische bevestiging dat we je aanmeldingsformulier hebben ontvangen. Indien zich meer dan 20 personen aanmelden voor een cursus nemen we contact met je op.
* De webinar valt niet binnen deze criteria

Informatie over de cursus

 • Cursus: Communicatie met ouders in het nieuwkomersonderwijs (VOL)

  Naast leerlingen hebben we ook te maken met ouders in het nieuwkomersonderwijs. Ouders die veelal niet in Nederland zijn geboren en vaak de Nederlandse taal niet of beperkt spreken. Vaak lukt het eerste contact wel, maar de adviesgesprekken of als het niet lekker gaat met de leerling gaan soms moeilijker. En betrap jij je er ook wel eens op dat je wel zeer beperkt Nederlands spreekt tegen een zeer hoogopgeleide Syriër?  

  Ria Goedhart deelt kennis over communicatie met ouders met de deelnemers. Dit delen van kennis gebeurt op een interactieve manier. Gezamenlijk casussen bespreken en leren van elkaar. Daarna probeer je de theorie in eigen praktijk uit. Dit deel je weer in de volgende sessie. Zo leren we van elkaar. 

  Tijdens deze korte cursus wordt een reflectieve houding verwacht. Een houding waarin je open staat om te leren en kritisch naar jezelf te kijken.  Aanmelden? Zie het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

  Data:  
  maandag 25 jan. – 15.45-16.45 uur 
  maandag 8 febr. – 15.45-16.45 uur 
  maandag 1 mrt. – 15.45-16.45 uur

 • Cursus: Ruimte geven aan thuistalen op school (VOL)

  Stel: In jouw klas zit een leerling uit Rusland. Deze leerling is net in Nederland. Hij heeft altijd in Rusland gewoond en heeft daar op school gezeten. In het Russisch kan deze leerling vast veel vertellen, echter in het Nederlands is dit nog zeer beperkt. Wat zouden zijn mogelijkheden zijn als hij zijn thuistaal zou kunnen inzetten in de klas?

  Of wat dacht je van die leerling in jouw klas die in Nederland is geboren, waarvan de ouders Arabisch spreken en die nog regelmatig naar opa en oma in Tunesië gaat? Wat weet jij van haar vaardigheden in het Arabisch? Hoe kan jij haar ondersteunen zodat ze in Tunesië goed contact kan hebben met haar opa en oma hoe kun je haar helpen haar meertalige identiteit te behouden?

  Frederike Groothoff neemt je in drie sessies mee in de theorie van meertaligheid en inzet van thuistalen, maar bedenkt samen met de deelnemers wat mogelijkheden zijn in de klas. Je krijgt tijdens deze korte cursus ook doe-opdrachten die je in je klas en op je school kan uitvoeren. Door deze opdrachten leer je de leerlingen in je klas nog beter kennen, welke talen beheersen zij eigenlijk, en hoe goed beheersen ze die? Maar je gaat ook uitproberen wat er mogelijk is met betrekking tot de inzet van de thuistalen.

  In bijeenkomst 1 bespreken we de theorie over het waarom ruimte geven aan thuistalen en -culturen zo belangrijk is. -> de doe-opdracht is het inventariseren van de taalachtergronden van jouw leerlingen.

  In bijeenkomst 2 krijg je veel praktische voorbeelden over het hoe ruimte geven aan thuistalen en -culturen in de klas. -> de doe-opdracht is het uitproberen van enkele werkvormen en hierop reflecteren.

  In bijeenkomst 3 wisselen we ervaringen uit en krijg je tips over hoe je ruimte geven aan thuistalen en -culturen in de school kunt verankeren -> de doe-opdracht stimuleert je om na te denken over hoe je deze kennis kunt delen met je collega’s en hoe je het zou kunnen verwerken in jullie visie en taalbeleidsplan.
  Aanmelden? Zie het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

  Data:
  donderdag 11 febr. – 16.00-16.45 uur
  donderdag 11 mrt. – 16.00-16.45 uur
  donderdag 1 april. – 16.00-16.45 uur

 • Cursus: Klankonderwijs voor anderstalige leerlingen (VOL)

  Doelen
  –  krijgen van achtergrondinformatie rondom klankonderwijs aan niet-Nederlandstaligen;
  –  vaardigheden ontwikkelen om het klankonderwijs te organiseren; 
  –  vormgeven van  concrete lessen klankonderwijs. 

  Opzet
  Vooraf: het lezen van een artikel  Een goed verstaander….  Te downloaden via www.wat-enhoe-nt2.nl 

  Bijeenkomst 1
  In deze bijeenkomst  behandel ik de achtergronden van het klankonderwijs aan de hand van vragen als:
  – Wat verstaan we onder fonologie of klankleer? Wat is een foneem? Wat is een foon? Wat is interferentie?
  – Wat is het verschil in klank en letter?
  – Wat zijn de kenmerken van de Nederlandse klanken? 

  Tot slot: wat betekenen de antwoorden op deze vragen voor het inrichten van het klankonderwijs?
  Na deze bijeenkomst krijgen de deelnemers een aantal opdrachten:
  – Breng de verschillende moedertalen van hun leerlingen in kaart;
  – Noteer een op te geven tekst  in uitspraaktekens; 
  – Ga na op welke wijze nu op uw school het klankonderwijs wordt gegeven. Welke methodes gebruikt uw school? 

  Bijeenkomst 2
  In deze bijeenkomst herhalen we kort de inhoud van de eerste bijeenkomst en behandel ik verschillende vragen n.a.v. de opdrachten en overige vragen. Dan behandel ik de inrichting van het klankonderwijs: Wat is nodig? Welke kennis moet je hebben? Hoe maak je een klankles? Ook ga ik in op de Nt2-didactiek.  

  Welke methodes zijn er allemaal?
  Na de bijeenkomst voeren deelnemers verschillende klanklessen uit en bekijken een filmpje over klankonderwijs.  

  Bijeenkomst 3
  In deze bijeenkomst herhalen we kort de inhoud van de tweede bijeenkomst en behandel ik verschillende vragen n.a.v. de opdrachten en overige vragen. Dan behandel ik verschillende verwerkingsvormen van het klankonderwijs en leg ik de link met het leesonderwijs. 

  Aanmelden? Zie het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

  Data:
  Maandag 1 februari      15.45-16.45 uur
  Maandag 15 februari    15.45-16.45 uur
  Maandag 8 maart         15.45-16.45 uur

 • Cursus: Hoe zorg je ervoor dat jouw nieuwkomersleerling een passend VO advies krijgt? (VOL)

  Elke leerling naar een vorm van VO die past bij zijn/haar capaciteiten. Te mooi om waar te zijn?  Nee hoor, maar…… het gaat niet vanzelf!

  In het nieuwkomersonderwijs komen kinderen binnen die ruim 10 of 11 jaar zijn. Op 12-jarige leeftijd moeten zij uitstromen naar het VO. Een bijna onmogelijke taak om binnen één jaar het niveau te behalen dat past bij hun capaciteiten. De leerling verlengt dan vaak nog in de nieuwkomersklas, gaat naar een kopklas of stroomt uit naar een basisschool in een groep 6-7-8…..

  Het komt ook voor dat een leerling uitstroomt naar een PRO OF VMBO B school, terwijl het daar eigenlijk niet thuishoort!

  Aan het eind van het eerste jaar nieuwkomersonderwijs behaalt zo’n 11 jarige leerling bijvoorbeeld M4 taal-  en M5 of hoger op rekengebied. Je ziet dat deze leerling snel leert, een goede werkhouding heeft en je voelt en ziet dat dit kind op zijn minst een VMBO TL advies zou moeten kunnen krijgen. De resultaten zijn er nog lang niet en nu?

  Tijdens deze cursus maak je zelf een programma op maat n.a.v. de huidige beginsituatie van een leerling bij jou in de klas (of school). Je leert kijken naar een kind en denken in doelen. Ook krijg je suggesties voor welke materialen je in kan zetten. Vervolgens denken we in deze cursus mee hoe je dit qua klassenorganisatie aan kan pakken.

  In de derde bijeenkomst kijken we vooruit naar het advies: Evalueren van het proces tot nu toe. Hoe groot waren de sprongen? Hoe stel je nu doelen? Welk advies is dan passend?

  Edith de Graaff en Lenneke Grobbe ondersteunen leerkrachten en intern begeleiders in het maken van plannen op maat in de regio Haarlem. Tijdens die cursus worden casussen besproken en gaan leerkrachten er daarna mee aan de slag op hun school. Best lastig in het begin, maar ze ervaren allemaal succes!

  Gezamenlijk leren we van elkaar want wat we zeker weten, ook al hebben we een model, is dat je steeds per situatie moet bekijken wat passend is. Je werkt zelf een plan uit en dit deel je in de volgende sessie. Zo leren we van elkaar. Tijdens deze korte cursus wordt een reflectieve houding verwacht. Een houding waarin je open staat om te leren en kritisch naar jezelf te kijken.

  Geef aan op wat voor school je werkt en wat je functie is. Dan maken wij deze cursus ook op maat!
  Aanmelden? Zie het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

  Data:
  Maandag 8 febr. – 15.45-16.45 uur
  Maandag 8 mrt.  –  15.45-16.45 uur
  – 22 mrt. optioneel vragenuurtje- 
  Maandag 12 april – 15.45-16.45 uur

 • Webinar: Oriëntatie Wereld vol Woorden thematisch (hh. van 3 november '20)

  Op dinsdag 2 februari van 15:45 tot 16:45 geeft Hanna Kuijs antwoord op veel gestelde vragen rondom Wereld vol Woorden thematisch. Mocht je nog twijfelen over de aanschaf of net gestart zijn met deze methode dan is deze webinar wellicht iets voor jou!
  Aanmelden is verplicht, zie het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.
  Bij deze webinar gelden niet de bovenstaande spelregels.
  Iedereen mag zich aanmelden voor deze webinar, dus ook meerdere per sschool.
  Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

  Deze bijeenkomst is vergelijkbaar met het tweede deel van het LOWAN webinar op 3 november.

 • Cursus: Verdiepingsreeks Wereld vol Woorden thematisch

  Deze verdiepingsserie is bedoeld voor leerkrachten die werken met Wereld vol Woorden thematisch en op zoek zijn naar verdieping, tips en uitwisseling om nog meer uit hun lessen te halen.

  Hoe werk je effectief aan woordenschat en mondelinge taalvaardigheid? Wereld vol Woorden biedt hiervoor allerlei handvatten. Aan jou de uitdaging om het materiaal zo in te zetten dat jouw leerlingen optimaal tot leren komen. Met jouw leerlingen voor ogen maak je keuzes over de invulling van jouw themalessen. In deze verdiepingsserie staan dit soort keuzes centraal. We duiken in opties rondom organisatie en differentiatie en mogelijkheden tot verbreding en verdieping van het thematisch taalaanbod in je groep. Tijdens en na de bijeenkomsten maak je steeds de vertaalslag naar jouw eigen klas. Je probeert dingen uit en reflecteert daarop met collega’s. Het is dan ook een voorwaarde dat je al daadwerkelijk met Wereld vol Woorden werkt.

  Na de verdiepingsserie voel je je nog meer eigenaar van je themalessen en ben je in staat beredeneerde keuzes te maken om jouw leerlingen passend, uitdagend en motiverend onderwijs te bieden!
  Aanmelden? Zie het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

  Deze verdiepingsserie wordt gegeven door Hanna Kuijs. Hanna is nieuwkomersleerkracht, NT2-specialist en co-auteur van Wereld vol Woorden.  

  Data
  Dinsdag 9 februari, 15:45 – 16:45 uur
  Dinsdag 2 maart, 15:45 – 16:45 uur
  Dinsdag 16 maart, 15:45 – 16:45 uur

 • Cursus: Verdiepingsreeks Wereld vol Woorden cursorisch

  De verdiepingsreeks van 3 bijeenkomsten is bedoeld voor leerkrachten die al werken met Wereld vol Woorden cursorisch en die op zoek zijn naar verdieping, tips of uitwisseling om nog meer uit hun lessen te halen.

  Met Wereld vol Woorden – cursorische aanpak bied je, ondersteund door de materialen van LOGO 3000, de eerste basis van het Nederlands. Leerlingen leren de frequente basiswoorden (BAK) en oefenen hiermee in mondelinge activiteiten en opdrachten. Het materiaal is geschreven in samenwerking met leerkrachten uit de praktijk. 

  In drie bijeenkomsten van leer je hoe je Wereld vol Woorden – cursorische aanpak het beste inzet in je groep. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
  – opbouw van de methode
  – integratie van Logo 3000
  – keuze van de woorden
  – differentiatie: wat als je met verschillende niveaus werkt?
  – herhaling en extra oefenen
  – aanvullende materialen
  – toetsen 

  Uiteraard krijg je heel veel praktische tips en is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en je vragen te stellen. Na elke bijeenkomst ga je in de praktijk aan de slag met opdrachten, die vervolgens voor input zorgen voor de volgende bijeenkomst.  Na deze cursus werken jij en je leerlingen met nog veel meer plezier en resultaat met Wereld vol Woorden.
  Aanmelden? Zie het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

  Data:
  Woensdag 10 februari  15:45 – 16:45 uur
  Woensdag 3 maart       15:45 – 16:45 uur
  Woensdag 17 maart     15:45 – 16:45 uur 

Aanmelden LOWAN webinar of cursus

Aanmelden LOWAN cursus of webinar

Anderen bekeken ook:

Schooljaar '20-'21

Welke cursus of studie kies jij komend schooljaar?

scholing

Cursus- en studieaanbod

Deel deze pagina