main-logo
Opzet scholen
Peuters

Een goede start voor peuters

De kinderopvang kan nieuwkomers in de peuter leeftijd een goede start geven door hun ouders te betrekken bij de zorg.

Peuters

De eerste jaren van een kind zijn van groot belang. Dat geldt uiteraard ook voor jonge kinderen die in de asielopvang
verblijven. Helaas is de leefsituatie voor deze kinderen vaak weinig bevorderlijk voor de ontwikkeling. Zij hebben te maken met stress, onrust, weinig speel- en spelmogelijkheden en moeten geregeld verhuizen. Er is nauwelijks gelegenheid om een start te maken met het leren van de Nederlandse taal. De kans dat deze kinderen met een (taal)achterstand aan hun schoolcarrière beginnen is dan ook groot. Het grootste deel van de kinderen die Nederland binnen komen via een asielverzoek, zal ook in Nederland blijven. Kinderen hebben recht op een goede start en ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat deze kinderen in Nederland een goede start maken, om op latere leeftijd optimaal te kunnen participeren.

Checklist voor gemeenten

8 tips hoe een gemeente de integratie van jonge vluchtelingen kan bevorderen.

Checklist

Ouderbetrokkenheid

De kinderopvang kan vluchtelingenkinderen een goede start geven door hun ouders te betrekken bij de zorg.

Ouderbetrokkenheid

Deskundigheidsbevordering en methodieken

Deskundigheidsbevordering van de kinderopvangmedewerkers die werken met vluchtelingenkinderen.

Deskundigheidsbevordering

Anderstaligheid en opvallend gedrag van kinderen

Deze brochure bevat praktijkervaringen van kinderopvangaanbieders die te maken hebben met vluchtelingenpeuters.

Anderstaligheid en opvallend gedrag

Vluchtelingkinderen

Om als pedagogisch medewerker de vluchtelingenkinderen en hun ouders zo goed mogelijk te begeleiden is het handig om iets te weten over de achtergrond van deze gezinnen.

Achtergrond vluchtelingkinderen

Goede voorbeelden

Goede voorbeelden vanuit de asielopvang voor jonge kinderen.

Handreiking peuters

Anderen bekeken ook

LOWAN netwerk

Vakgebieden

Deel deze pagina