main-logo
Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek nieuwkomers PO

Onderwijs asielzoekerskinderen in cijfers

Alle kinderen van asielzoekers, en kinderen die zonder ouders hier als asielzoeker komen, vallen onder de leerplichtwet. Dat betekent dat Nederland de verplichting heeft asielzoekers van 5 tot 18 jaar onderwijs aan te bieden. Daarbij maakt het niet uit of hun asielaanvraag al is behandeld of niet en of deze is toegewezen of niet.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina