main-logo
Nieuws
Lesmaterialen

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Waar kan ik mee rekenen?

Rekenen met nieuwkomers is een uitdaging. Voor de programma’s van de individuele leerling (schoolhistorie, weinig kennis Nederlandse taal) maar ook in de groep (klassenmanagement, fluctuatie). Wat kan de leerling en de leerkracht helpen? Hieronder een aantal ontwikkelingen:

Rekenkisten

Eind 2018 zijn rekenkisten ontwikkeld. Bij de rekenkisten zijn uitwerkingen gemaakt voor 9 domeinen/ leerlijnen. Per uitwerking (o.a. getallen, meten, breuken, verbanden) vind je informatie over de inhoud en over de benodigde kennis van de doelen uit de leerlijn op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Tevens worden er per leerlijn suggesties gegeven voor de inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen. Inmiddels zijn jullie wellicht al gestart met het werken met de rekenkisten en we zijn benieuwd naar jullie ervaringen. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat er vragen ontstaan nu je hiermee aan de slag bent gegaan of dat je ergens in vastloopt!

We willen jullie er op wijzen dat je nog het gehele schooljaar met je vragen bij het ABC terecht kan (Dianne Roerdink; droerdink@hetabc.nl of Evelien Brouwer; ebrouwer@hetabc.nl). We zijn al gestart met een doorontwikkeling. Meer informatie hierover volgt binnenkort via de LOWAN website.

Rekenkisten

Nieuwsrekenlessen voor nieuwkomers

Het CED ontwikkelt een serie Nieuwsrekenlessen met contexten in een eenvoudig taalniveau maar met uitdagende rekenvragen. Door het niveau van de bewerkingen die nodig zijn om de vragen op te lossen, op het niveau van groep 7/8 te laten en het leesniveau omlaag te halen naar dat van begin groep 4 zijn de opgaven geschikt voor nieuwkomers. Hierbij letten we er wel op dat de gehanteerde rekentaal en de behandelde rekenconcepten op het niveau van groep 7/8 blijven. De contexten sluiten grotendeels aan bij de contexten uit Nieuws over Nederland, zoals Koningsdag, Valentijnsdag en zomer- en wintertijd en passen heel erg bij de belevingswereld van leerlingen die net in Nederland zijn.

De uitgave bestaat uit een Opgavenboek voor leerlingen en een Handleiding voor leerkrachten.

Handleiding Nieuwsrekenen

Rekentaal in thuistaal

Het project ‘Op iMAT kan je rekenen’ (iMAT: instrument Mathematics Anderstalig Thuistaal) staat voor een verzameling van visueel aantrekkelijke tools opgebouwd rond 5 thema’s: wiskundige termen, getallen, breuken, procenten en meten.
iMAT’s zijn in pdf beschikbaar in het Arabisch, Russisch, Spaans, Engels, Farsi, Pools, Portugees, Bulgaars, Roemeens, Turks, Zweeds en Albanees. Andere talen zijn nog in ontwikkeling. De pdf’s zijn gratis te downloaden. Een voorbeeld van Engels is hier toegevoegd.
Er is ook een kaartspel met 55 speelkaarten, op de achterkant een Nederlandstalige rekenterm en daarbij de overeenkomstige vertaling in de eigen taal en een symbool (Frans, Engels, Spaans, Roemeens en Arabisch).

IMat

Gezocht: scholen die willen deelnemen aan een pilot Nieuwsrekenen voor nieuwkomers met een rekenniveau van groep 5/6 en/of 7/8

Nieuwkomers in de klas die rekenen op het niveau van groep 5/6 en/of 7/8, maar nog lezen op het niveau van begin groep 4? En wil je kijken of deze leerlingen tóch aan de slag kunnen met contextopgaven? Doe dan mee met de pilot Nieuwsrekenen voor nieuwkomers.
Je ontvangt een serie contextopgaven met aansprekende onderwerpen die o.a. aansluiten bij Nieuws over Nederland waarbij de leestekst geschreven is op het niveau van AVI-E3 en de rekenvragen liggen op het niveau van groep 5/6 of 7/8. Als leerkracht zijnde kunt u in één keer met alle leerlingen de voorkennis ophalen en de moeilijke woorden bespreken. Vervolgens kunnen de leerlingen op hun eigen rekenniveau de verwerking doen.
Wil je meedoen aan de nieuwe pilot of heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar k.vlot@cedgroep.nl.

Deel deze pagina