main-logo
Nieuws
Vragenlijst overgang PO-VO

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Vragenlijst overgang PO-VO

LOWANPO176 940 370 1

LOWAN ondersteunt scholen die onderwijs verzorgen aan nieuwkomers. Wij behartigen de belangen van zowel leerlingen als schoolorganisaties en werken samen met stakeholders om knelpunten te agenderen en te verbeteren. 

Eén van de veelgehoorde knelpunten gaat over de PO-VO procedure. Vragen gaan dan vaak over de procedures, overdrachten tussen scholen, het omgaan met toetsen, kansengelijkheid (onder-advisering op basis van toetsresultaten), etc. Daarom hebben we samen met de PO-Raad en de VO-Raad besloten om in 2024 breed onderzoek te doen naar de PO-VO procedure m.b.t. het onderwijs aan nieuwkomers.  

Vul de vragenlijst in
We hebben een korte vragenlijst gemaakt en waarderen het als zoveel mogelijk collega’s deze vragenlijst invullen.

Deel deze pagina