main-logo
Nieuws

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Voorkom dubbele registratie van kinderen in ROD

In het nieuwkomersonderwijs krijgen leerlingen vaak een onderwijsnummer. Bij het wisselen van school is het van belang dat er benadrukt wordt dat het onderwijsnummer (fysiek) meegegeven moet worden zodat we voorkomen dat voor dezelfde leerling meerdere onderwijsnummers worden uitgegeven.

Belang van onderwijsnummer

Kinderen van asielzoekers of overige vreemdelingen hebben vaak nog geen burgerservicenummer (bsn) als zij starten met Nederlands onderwijs. Daarom ontvangt de school die de leerling als eerste inschrijft in ROD een onderwijsnummer voor deze leerling. Het is belangrijk dat dit nummer bij elke volgende uitwisseling met ROD wordt gebruikt.

Doe je dit niet, dan worden er telkens nieuwe onderwijsnummers aangemaakt voor dezelfde leerling. Dit heeft als gevolg dat het je school, de volgende scholen maar ook de gemeente veel tijd kost om de administratie op orde te krijgen. Ook kan het zijn dat de leerling onterecht als voortijdig schoolverlater (vsv’er) wordt meegeteld.

Meegeven van onderwijsnummer

Geef daarom altijd het onderwijsnummer mee aan de (ouders van de) leerling, zodra het nummer bekend is. Leg uit dat het nummer belangrijk is, als de leerling naar een andere school gaat en dat de nieuwe school dit nummer dan nodig heeft.

Lees meer op de website van DUO

Themapagina Oekraine

Eerste weken

Deel deze pagina