main-logo
Nieuws
Kwaliteit

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Vier excellente nieuwkomerslocaties!

Deze week ontvingen 4 nieuwkomerslocaties ‘het koffertje’. In dit koffertje zat het predicaat excellente school. Het predicaat excellente school gaat naar scholen die kwalitatief goed onderwijs bieden en zich onderscheiden van andere scholen. Welke locaties zijn dit? En waarmee onderscheiden ze zich?

Hieronder een snelle indruk van de verschillende scholen. Deze vier locaties hebben te maken met grote fluctuaties van leerlingen en grote niveauverschillen, net als andere nieuwkomerslocaties. Het is inspirerend dat zij, ondanks grote uitdagingen, een zeer goede kwalitatieve omgeving voor de leerlingen hebben kunnen neerzetten.

Interschool, Ter Apel
Interschool verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar en kent een grote variatie van in- en uitstroom van leerlingen. De verblijfsduur varieert van een week tot maximaal anderhalf jaar. Door de onderzoekende en lerende houding van het team en door het toepassen van gespreid leiderschap, hebben ze een goed beredeneerd aanbod ontwikkeld en een doorontwikkeling gemaakt op het gebied van kwaliteit en kwaliteitszorg. De jury is hiervan onder de indruk. Volgens de jury is dit gespreid leiderschap ook zichtbaar aanwezig tijdens de gesprekken, in de opbouw van de documenten en in de inrichting van de kwaliteitszorg. In alle documenten is de kwaliteitscyclus en doorontwikkeling van de school goed zichtbaar.

Anita Klompsma en Rosie Meems, de directeuren van Interschool, zijn trots op het opnieuw behalen van het predicaat. “Het ontvangen van het predicaat excellent in 2017 was al een grote eer en een kroon op ons werk. Dat we de kwaliteit door de jaren heen zo goed vast hebben weten te houden en deze verder hebben kunnen verdiepen, ondanks personele wisselingen en de coronaperiode, daar zijn we echt trots op!” Aldus de directeuren.

Het Mozaïek, Arnhem
Het Mozaïek verzorgt onderwijs aan asielzoekerskinderen in Arnhem-Zuid die in afwachting van hun asielzoekersprocedure in de Proces Opvang Locatie (POL) wonen. Op deze school zijn kinderen vaak maar kort aanwezig. Vaak 3 tot 6 weken, soms langer. Daarna stromen ze uit naar een nieuwe school. De leerlingen hebben diverse culturele- en sociaaleconomische achtergronden en spreken over het algemeen weinig tot geen Nederlands.
Speciaal voor deze kinderen heeft het Mozaïek een onderwijsaanpak ontwikkeld dat zich richt op twee pijlers: schoolgewenning en taalgewenning. Zij bieden nieuwkomers een gedegen en doelgericht onderwijsaanbod voor het leren van het eerste Nederlands en het wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem. Dit onderwijsaanbod is door de inspectie beoordeeld met het predicaat Excellent.

“De totstandkoming van het onderwijsaanbod is een continu proces’,” zegt Ank Stekelenburg, coördinator van de locatie. “Als team zijn we voortdurend ons eigen onderwijs verder aan het optimaliseren. We borgen wat werkt, we stellen bij waar nodig. Daarnaast blijven we goed luisteren naar onze veranderende doelgroep. Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en wij passen ons aanbod daarop aan. Stilstand is achteruitgang.”

De Wissel, Luttelgeest
Door voortdurende in- en uitstroom van kinderen, wisselt de samenstelling van de groepen op De Wissel continue. Alle kinderen hebben verschillende achtergronden qua onderwijs, taal en cultuur. Om hen gepast onderwijs te bieden, is een excellent kwaliteitssysteem volgens de tweehoofdige directie een must. Duo-directie Ella van Essen en Sandra van der Tempel: ‘Het profiel van De Wissel is gericht op onderwijs van een goede kwaliteit en de juiste zorg voor deze leerlingen. Een goede basis is voor hen ontzettend belangrijk. Ze starten in een nieuw land en moeten een nieuwe taal leren in een onbekend onderwijssysteem. In sommige gevallen gaan ze hier zelfs voor het eerst naar school, ook al zijn sommige kinderen de leeftijd van vier jaar al lang gepasseerd.’

Om deze leeromgeving mogelijk te maken heeft De Wissel als excellentieprofiel: Een goede vertrouwde basis. Een goede basis om de leerlingen die tijdelijk in het asielzoekerscentrum verblijven de Nederlandse taal te leren, zodat instroom in het reguliere basisonderwijs mogelijk is. Een goede basis om de leerlingen in een veilige omgeving te leren met vertrouwen hun toekomst buiten het AZC tegemoet te zien. De school richt zich om die reden bewust op een brede groei. Zowel het leren van de Nederlandse taal en cultuur als een goede sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen is voor hen essentieel om verdere stappen te kunnen zetten.

De Globe, Vlaardingen
De Globe is een school in Vlaardingen, voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die korter dan 2 jaar in Nederland zijn. “We dromen van een wereld waar verschillende talen & culturen geen drempel vormen. Maar juist een uitdaging zijn om elkaar te zien, te begrijpen en te waarderen. Zo geven we samen kleur aan de wereld en kan ieder kind een kansrijke toekomst tegemoet zien.”

De jury voor excellentie schrijft onder de indruk te zijn van de wijze waarop de school zowel intern als extern haar visie uitdraagt. “De school vertaalt haar visie in haar aanpak door de identiteit van de leerling, de eigen taal en cultuur en het sociaal-emotioneel leren centraal te stellen”. De jury geeft aan dat de werkwijze van de Globe als voorbeeld kan dienen voor andere scholen.

Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen. De Globe is onderdeel van Wijzer in opvang en onderwijs en biedt, naast onderwijs aan nieuwkomers, ook het trainingstraject tot Globe-specialist voor alle scholen in Vlaardingen en workshops voor onderwijsprofessionals, alsmede voor collega’s uit de opvang of voor andere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs aan meertalige kinderen. De jury schrijft hierover: “De Globe onderneemt veel activiteiten om haar kennis en ervaringen te delen met organisaties en scholen die betrokken zijn bij deze leerlingen en hun ouders”.

Anderen bekeken ook

Inspectie

Global Talk

Korting op tolkdiensten

Deel deze pagina