main-logo
Nieuws
Toezicht

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Denk mee over het extern toezicht op nieuwkomersonderwijs

Denk mee over hoe het extern toezicht op kwaliteit van nieuwkomersonderwijs is geregeld. Wat werkt en wat werkt niet? Hoe zou jij het graag zien?

Ook in coronatijd blijven we nadenken over ontwikkelingen in het nieuwkomersonderwijs op de lange termijn. De onderwijsraad werkt op verzoek van de minister van Onderwijs aan een advies over extern toezicht. De vraag luidt: ‘Hoe kan het externe toezicht de kwaliteit van onderwijs het beste borgen?’

Extern toezicht
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, is extern toezicht geregeld. De kernrol van extern toezicht in onderwijs bestaat uit controle van onderwijskwaliteit, van naleving van wet- en regelgeving en van financiële rechtmatigheid.

Het extern toezicht op het onderwijs is grondwettelijk vastgelegd. In het basisonderwijs voert de Inspectie van het Onderwijs dit uit. Er is in het extern toezicht op het onderwijs de afgelopen jaren het een en ander veranderd. Het externe toezicht richt zich meer op het bestuur van een onderwijsinstelling in plaats van op afzonderlijke scholen of opleidingen. In dit bestuursgerichte toezicht nemen school- en opleidingsplan, zelfevaluatie en het gesprek met de bestuurders en onderwijsprofessionals over kwaliteitszorg een belangrijke plek in. De Inspectie van het Onderwijs controleert of wettelijke voorschriften worden nageleefd en gaat daarnaast het gesprek aan over kwaliteitsverbetering, waarbij de eigen visie en doelen van de onderwijsinstelling centraal staan.

Nieuwkomersonderwijs
Voorheen kwam de Inspectie van Onderwijs 1x per 2 jaar op bezoek bij de nieuwkomersscholen die 3 klassen of meer hadden. Dit was 1x per 2 jaar omdat veel nieuwkomersvoorzieningen aan veel veranderingen onderhevig zijn, denk bijv. aan fluctuatie leerlingen en hierdoor wisseling personeel. Op het moment dat je verdubbelt in leerlingenaantal of dat je krimpt heeft dat invloed op de organisatie van de school en dat heeft weer invloed op de kwaliteit.

Momenteel is er een jaarlijkse vragenlijst van de Inspectie van Onderwijs en daarnaast is het afhankelijk van het bestuursgerichte toezicht hoe frequent er een bezoek is.

Advies in voorbereiding
Er zijn veel belangrijke vraagstukken als het gaat om het externe toezicht. Er zijn steeds minder ‘zwakke’ en ‘zeer zwakke’ scholen. Maar betekent dat ook dat de kwaliteit van het onderwijs stijgt? Hoe verhouden de rollen van toezichthouder en kritische vriend zich tot elkaar? Welke risico’s en kansen biedt het bestuursgerichte toezicht? Is er goed zicht op de kwaliteit van de nieuwkomersvoorzieningen?

De Onderwijsraad werkt aan een advies over extern toezicht en geeft daarmee antwoord op de volgende vraag:

Met welke functies, bevoegdheden en instrumentarium kan het externe toezicht in het huidige tijdsgewricht de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs het beste borgen?

Reageer en laat denk mee
De Onderwijsraad is benieuwd naar voorbeelden, analyses en suggesties. Die informatie gebruiken zij om tot een afgewogen advies te komen. Natuurlijk zullen we als LOWAN ook naar de Onderwijsraad mailen. Mocht je zelf ook gaan mailen (mailadres Onderwijsraad, rechtsboven bij het envelopje), dan waarderen wij het als je ons in de cc: meeneemt. Wij kunnen dan jullie respons meenemen in onze reactie vanuit het veld.
Oproep Onderwijsraad

Anderen bekeken ook:

let op: beveiligd met wachtwoord

Terugkijkpagina webinars

Welke keuzes maken we?

Online onderwijs

Deel deze pagina