main-logo
Nieuws
LOWAN-PO

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

Op 6 juni 2023 stuurde minister Wiersma, voor primair en voortgezet onderwijs, een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin hij tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen (TNV) mogelijk maakt. In een TNV heeft een schoolbestuur ruimte om af te wijken van bestaande regels over het onderwijspersoneel, de onderwijsinhoud en de onderwijstijd.  Dit voorstel ligt er omdat veel nieuwkomers momenteel geen onderwijs krijgen. Zij staan soms maanden op de wachtlijst. Beter minder onderwijs dan geen onderwijs is dan de gedachte. Het is expliciet de bedoeling om nieuwkomers zo veel mogelijk onderwijstijd te bieden, omdat deze specifieke groep leerlingen zeker ook recht heeft op een volwaardig programma. Als LOWAN hopen we dat de wet alleen zal worden toegepast als het echt niet anders kan. Ook hopen we dat al het mogelijke in iedere regio gedaan zal worden om elke nieuwkomer een volledig onderwijsaanbod te bieden, want we maken ons zorgen om de ontwikkeling van deze kwetsbare leerlingen. Het is zeer aannemelijk dat deze leerlingen, indien ze eerst naar een TNV gaan, langer nieuwkomersonderwijs nodig hebben. De bekostiging wordt hier echter niet op aangepast. Het jaar aanvullende bekostiging start zodra de leerling wordt ingeschreven waarbij de datum binnenkomst in Nederland nog steeds leidend is.

Start TNV per 1-8-2023 mogelijk
Gemeentebesturen kunnen, indien de wet aangenomen wordt, per komend schooljaar bij de minister van primair- en voortgezet onderwijs een verzoek indienen om een tijdelijke nieuwkomersvoorziening (TNV) te starten door een schoolbestuur in de gemeente. Dit mag alleen als door het ministerie geconstateerd wordt dat dit in de betreffende gemeente ook echt nodig is. Binnenkort wordt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd alsmede handreikingen voor schoolbesturen en gemeenten waarin alles nader uitgewerkt wordt.

De TNV in het kort
Als een volledig onderwijsprogramma niet mogelijk is vanwege bijvoorbeeld te weinig leraren, is een aangepaste onderwijsinhoud toegestaan waarbij leerlingen wel altijd tenminste 12,5 uren (vijf dagdelen) per week onderwijs moeten krijgen, verspreid over tenminste drie onderwijsdagen. In deze onderwijstijd moeten minimaal tien klokuren per week worden besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Rekenen/wiskunde en LO/Sport moeten onderdeel van het aanbod zijn. Voor deze kernvakken geldt dat er altijd een bevoegde leraar voor de klas moet staan.
In een TNV heeft een schoolbestuur ruimte om af te wijken van bestaande regels over het onderwijspersoneel, de onderwijsinhoud en de onderwijstijd. De eisen die aan de onderwijsinhoud en -tijd worden gesteld worden verder uitgewerkt in de AMvB.

Naar Kamerbrief, wetsvoorstel en advies Raad van State

Reactie van LOWAN en PO Raad/ VO Raad

Anderen bekeken ook

Over LOWAN

LOWAN netwerken

Deel deze pagina