main-logo
Nieuws
Update

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Terugblik kamerdebat 30 november

Op 30 november jl. was er een commissievergadering waarin er vragen aan Minister Wiersma werden gesteld in het kader van Onderwijs aan Vluchtelingen. Deze vergadering ging dus specifiek over het nieuwkomersonderwijs. Als LOWAN hebben we deze vergadering gevolgd en delen we met jullie de belangrijkste punten.

Debat terugkijken? Dat kan

Voorbereiding

Ter voorbereiding hadden diverse partijen brieven gestuurd naar de Kamer, wij dus ook. In onze brief delen we onze zorgen en komen we ook met een paar mogelijke oplossingen. Naast onze brief was er ook een brief vanuit LOWAN-vo, brief vanuit samenwerkingsverbanden passend onderwijs en diverse besturen en maatschappelijke partijen. Daarnaast hadden we ter voorbereiding ook de huidige stand van de wachtlijsten geïnventariseerd. Hieronder de brieven en verslag.

Samenvatting vergadering

Tijdens deze vergadering waren er leden van diverse partijen aanwezig. Natuurlijk was Minister Wiersma aanwezig.
Daarnaast van Meenen (D66), van Baarle (DENK), Westerveld (GroenLinks), Peters (CDA), El Yassini (VVD) en Beertema (PVV). Als LOWAN viel ons de enorme betrokkenheid vanuit de diverse partijen op. Ook viel ons op dat ze goed waren geïnformeerd. De bovenstaande Kamerleden brachten punten vanuit de diverse brieven in.

Aanvullende bekostiging nieuwkomers
Een aantal Kamerleden vroegen de Minister of de aanvullende bekostiging, die nu start op het moment van registratie in Nederland, of deze zou kunnen starten bij start van het onderwijs van de betreffende leerling. De Minister gaf aan dat hij dit punt mee zal nemen in het voorjaar bij de voorjaarsbegroting.

Relatie spreidingswet en spreiding onderwijs?
Op dit moment wordt er gesproken over een spreidingswet voor gemeenten. Diverse Kamerleden vroegen de Minister of dit betekent dat er ook automatisch een spreiding is voor het onderwijs. De Minister gaf als antwoord dat de spreidingswet er nog niet is, dus dat hij ook hier geen antwoord op kan geven.

TOV voor alle nieuwkomers?
Een van de vragen die regelmatig terugkwam is dat er een TOV voor alle nieuwkomers komt i.p.v. alleen voor de Oekraïense ontheemden. De Minister gaf aan dat:

  • hij weet dat er wachtlijsten zijn;
  • hij graag alle leerlingen naar een nieuwkomersschool ziet gaan;
  • hij openstaat voor een pilot in grote steden waar de wachtlijsten heel erg lang zijn;
  • hij het een heel lastig dilemma vindt. Hij wil graag onderwijs voor alle kinderen, maar ziet ook dat de huidige TOV’s een mix zijn tussen opvang/onderwijs en dat dat de kwaliteit van het onderwijs aan deze groep niet ten goede komt.

Te lage doorstroom nieuwkomers
Er waren ook vragen die gingen over de lage doorstroom van nieuwkomers naar bijvoorbeeld VSO en praktijkonderwijs. Dit is een punt dat ook in de ‘Staat van het Onderwijs’ door de inspectie is aangekaart. Momenteel verdiept Argos zich in dit onderwerp. Op de vragen van de Kamerleden gaf de Minister aan dat hij ook dit onderwerp meeneemt in het voorjaar.

Vervolg?

Als LOWAN blijven we natuurlijk in gesprek met OCW over, onder andere, de bovenstaande punten. Via de nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte blijven houden.

Deel deze pagina