main-logo
Nieuws
Uit de praktijk

Nieuws

TeamUp nu al op 20 nieuwkomersscholen

Op de Veenvlinder in Eelde doen leerlingen wekelijkse TeamUp activiteiten. Hieronder een verslag van een van de leerkrachten waarin twee leerlingen van het gezin Yemane centraal in staan.
Sinds 2017 woont het gezin Yemane in de noordelijkste punt van Drenthe. Het was er wel even wennen. Yonas zegt lachend: “In Eritrea hadden we veel schapen, ezels en stieren. Ik vind het heel leuk om voor dieren te zorgen. Maar in Nederland hebben we een mooi huis.

Eigenlijk is het hier veel beter dan daar.” Moeder Mariam is het met haar zoon eens. “In Eritrea zijn er geen goede scholen en ziekenhuizen. Het is lastig om een bestaan op te bouwen. Ik zag geen enkele toekomst voor mezelf en mijn gezin.”
De onderdrukking en eindeloze dienstplicht in Eritrea waren voor het gezin reden om te vluchten. Het was geen gemakkelijke reis naar Nederland. Angst, onzekerheid en afscheid voerden de boventoon. Oudste broer Tesfay (16) vluchtte als eerste naar Nederland. Na aankomst woonde hij in veel verschillende opvanglocaties en bij talloze gezinnen. De tijd en puf om iets op te bouwen had hij niet.

Zijn vader vluchtte eerst naar Israël – waar hij werk had – en vervolgens naar Nederland. Zijn tocht ging gepaard met veel stress. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn familie. Pas na twaalf maanden kregen ze weer contact met elkaar. Een grote opluchting, want zijn familie was op het ergste voorbereid. In Nederland werd gezinshereniging aangevraagd.

Om samen te kunnen zijn moesten Yonas en zijn familie hun huis in Eritrea achterlaten. Yonas vertelt: “Samen met mijn moeder, broertjes en zusje heb ik uren gelopen. Ik had mijn broertje op mijn rug. Als iemand ons zou horen, zouden we moeten betalen”. Belangrijk was dat het gezin niet zou opvallen. “We hadden weinig spullen bij ons en droegen zwarte kleding. Zo konden ze ons niet zien in het donker. We waren heel stil en hebben geen moment gelachen.”Na vier zware jaren was het gezin eindelijk weer compleet.

Eenmaal veilig in Nederland begon de verwerking van traumatische ervaringen. In een nieuwe cultuur, zonder vrienden en familie, om de haverklap op een nieuwe plek. In Drenthe heeft het gezin een nieuw, veilig thuis gevonden. Yonas en Kidane, broers van Tesfay, zitten op de Veenvlinder in Eelde.

Juf Rosan (leerkracht, Veenvlinder Eelde) kent lang niet alle verhalen van de gevluchte kinderen, maar ze kan er wel een voorstelling van maken. “Je weet en voelt dat kinderen in de klas veel hebben meegemaakt. Maar erover praten is voor hen heel lastig.” Daarom doet juf Rosan wekelijks de TeamUp-activiteiten met de kinderen.

Rosan ziet duidelijk een positief effect van TeamUp op de kinderen – ook op Yonas en Kidane. “In het begin was Yonas vaak bokkig en ineens zeer explosief. Hij kon heel agressief reageren op een ander kind. De activiteiten laten hem ontspannen. Op speelse wijze leert hij zijn gevoelens te beheersen en om te zetten in positief gedrag. Zo liep hij laatst op een groepje af en zei: ‘Jongens, geen ruzie maken, we gaan sámen spelen’. Hij pakte de basketbal, nam de leiding in het groepje en het werd een prachtig spel. Nu ik hem langer in mijn groep heb, zit hij steeds beter in zijn vel. Ik zie een vrolijk en sociaal kind!”

Wat is TeamUp?

Het programma TeamUp biedt sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Leerkrachten worden getraind en begeleiden de wekelijkse TeamUp sessies zelf.  TeamUp sessies zijn hoofdzakelijk non-verbaal.  Spelenderwijs leren kinderen om te gaan met emoties zoals angst en boosheid. Leerkrachten zien dat de klas rustiger wordt en dat kinderen makkelijker samen spelen in de TeamUp-sessies en daarbuiten, bijvoorbeeld op het schoolplein.

Leerkrachten gaven aan onvoldoende kennis te hebben over de achtergrond van gevluchte kinderen. Daarnaast waren er weinig concrete handvaten beschikbaar om te gebruiken in de nieuwkomersklas. Uit deze vraag is TeamUp op School ontstaan. TeamUp op School is een programma van de coalitie War Child, UNICEF en Save the Children. De ontwikkeling en uitvoering van het programma gebeurt in samenwerking met de CED groep.

TeamUp op jouw school? Mail naar cato.oosterwijk@savethechildren.nl

Meer over TeamUp

Deel deze pagina