main-logo
Nieuws
Mondelinge taal

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Taalrondes: snel aan de slag

In een taalronde vertellen, tekenen en schrijven leerlingen over eigen ervaringen rondom een onderwerp dat dichtbij ze staat. Bijvoorbeeld, over ‘een keer dat je nat werd’ of ‘een keer dat je buiten iets vond’. Taalrondes zijn een waardevolle manier om te werken aan mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling in samenhang. Door eigen ervaringen als uitgangspunt te nemen en leerlingen te helpen hierover te praten, tekenen en schrijven, komt iedereen op eigen niveau tot taalproductie. Leerlingen zijn zo gemotiveerd om hun ervaringen te delen, dat ze alle taal die ze hebben inzetten om hun verhaal over te brengen. En aldoende leren ze, met hulp van de leerkracht en medeleerlingen, nieuwe taal.

Taalrondes bieden daarmee een prachtige context voor impliciete taalverwerving: taal leren door taal te gebruiken. Natuurlijk is het moeilijk om met heel weinig Nederlandse taal over je ervaringen te praten en schrijven. Daarom heeft Taalvorming in samenwerking met leerkrachten van verschillende nieuwkomersscholen de bestaande methodiek van de taalronde didactisch uitgewerkt voor nieuwkomersonderwijs.

Ga naar

Stappen van taalrondes - praktijkfilmpjes
Elsa, leerkracht van een nieuwkomersgroep, deelt haar ervaring
Waarom zet je taalrondes in?

Leerlijnen PO

Technisch lezen

Deel deze pagina