main-logo
Nieuws
Professionalisering

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

6 bouwstenen voor een succesvol taaltraject

Bijna op elke school zitten wel leerlingen met een taalachterstand. Een Vlaamse onderzoeksgroep van de Universiteit van Antwerpen en de hogscholen Odisee en Thomas More hebben een wetenschappelijk onderbouwd antwoord gegeven op de vraag: Wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen?

Zij hebben bouwstenen voor taaltrajecten beschreven. Een taaltraject biedt aan leerlingen met behoefte aan taalsteun duurzame, intentionele en intensieve taalkansen in de onderwijstaal. Het gaat om trajecten die verder gaan dan eenmalige initiatieven; die niet vrijblijvend zijn, maar aansluiten bij de onderwijsdoelen en die met een bepaalde regelmaat aangeboden worden.

Op 30 september is er een gratis online scholingsbijeenkomst, onderaan de aanmeldlink.

De zes bouwstenen:

  1. Vertrek vanuit een meerlagig ondersteuningsmodel

‘Talige ondersteuning kan alleen wanneer je de leerling individueel apart neemt.’ Nee hoor! Ondersteuning krijgt het best vorm in verscheidene lagen. De basisondersteuning voorzie je in de klas, voor alle leerlingen. Met leerlingen voor wie die laag niet volstaat, werk je in kleine groep aan preventie en bijkomende instructie. Voor sommige leerlingen is misschien nog individuele ondersteuning en remediëring nodig. En slechts enkele leerlingen zullen nood hebben aan een vierde laag met buitenschoolse ondersteuning. De praktijkgids biedt voorbeelden en tips voor een concrete invulling hiervan.

  1. Bouw het taaltraject op een logische manier op en combineer deelvaardigheden

Een effectief traject begint met een logische opbouw. Vertrek vanuit een goed idee van de beginsituatie van de leerling(en) evenals van de taaldoelen die je wil bereiken. Vervolgens bouw je de activiteiten over relevante thema’s stapsgewijs op, van makkelijk naar moeilijk en met routines die houvast bieden. Hou er rekening mee dat deelvaardigheden op elkaar inwerken. Bouwstenen 3 en 4 tonen welke deelvaardigheden de fundamenten van een taaltraject vormen.

  1. Investeer bewust in mondelinge taalvaardigheid

Spreken en luisteren zijn cruciaal om binnen en buiten de klas te communiceren en hebben een grote impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Mondelinge taalvaardigheid vormt de basis voor schriftelijke taalvaardigheid, maar leerlingen met nood aan taalsteun kunnen zich doorgaans minder goed uitdrukken. Ondersteunen kan daarom door rijke gesprekken met veel spreekkansen en door voorleesmomenten met veel interactie. En ten slotte: woorden, woorden, woorden! Expliciet en impliciet aan woordenschatuitbreiding werken heeft een directe impact op de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen.

  1. Schriftelijke vaardigheden: vroeg starten en blijven inzetten op technisch lezen en leesbegrip

Leerlingen die veel lezen, ontwikkelen een grotere woordenschat en taalvaardigheid. Lezen stimuleert niet alleen de fantasie, maar ook de schoolprestaties. Je kan er dus nooit te vroeg mee beginnen. Vertrek vanuit een betekenisvol, motiverend kader waarin je zowel aandacht besteedt aan technische leesvaardigheid als aan leesbegrip. De praktijkgids toont je hoe.

  1. Verzorg de kwaliteit van je instructie

Niet alleen het wat (de inhoud), maar ook het hoe (je instructies) bepalen het succes van een traject, vooral bij leerlingen met nood aan taalsteun. Goede instructies omvatten expliciete en rijke inhouden (over te leren begrippen, vaardigheden of strategieën en met veel aandacht voor modellering), voorzien mogelijkheden tot interactie tussen leerlingen en bieden ruimte voor input en feedback. Technologie kan je ondersteunen om je instructie te voeden of visueler te maken.

  1. Monitor je leerlingen en laat je ondersteunen

Wanneer je investeert in een taaltraject wil je natuurlijk nagaan of je leerlingen er baat bij hebben. Streef samen met je collega’s naar een schoolvisie waarin taalsteun voor leerlingen die daar nood aan hebben een plaats krijgt en waarin ook monitoring wordt voorzien. Je staat er immers niet alleen voor. Ook nascholingen kunnen je helpen om didactisch en inhoudelijk bij te blijven. De praktijkgids geeft advies op basis van voorbeelden uit buitenlandse taaltrajecten en uit de actuele praktijk.

Links

Praktijkgids
Website 'Taaltrajecten'
Poster zes bouwstenen
Inschrijflink voor gratis sessie op 30 september

Anderen bekeken ook

Meertalige boeken

Onderzoek

Deel deze pagina