main-logo
Nieuws
Subsidie

Nieuws

Drie subsidie regelingen in te zetten voor nieuwkomers

Hieronder meer informatie over de drie subsidies: subsidie schoolkracht, aanvraag laptops en subsidie voor extra hulp in de klas. De deadlines zijn in januari, dus snel reageren.

Subsidie extra hulp in de klas

Deze tijdelijke subsidie mag aangevraagd worden tot 24 januari.
Deze subsidie, voor extra personeel, kan aangevraagd worden via samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Doel van de subsidie?
De subsidieregeling extra hulp voor de klas is bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, en de scholen te ontlasten. Met dit geld kunnen scholen personeel inzetten om afwezige werknemers te vervangen, het primaire proces in de scholen te ondersteunen, taken van leraren of schoolleiders te verlichten, (bevoegd) personeel inzetten voor (online) gastlessen, et cetera.
Staatscourant met informatie over deze subsidie
Aanvraagformulier via DUS-I

Aanvraag extra laptops

De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie waardoor een extra beroep op scholen wordt gedaan. Er is nu tijdelijk meer behoefte aan devices op school voor hybride lesvormen en les op afstand. De extra middelen zijn bedoeld voor po- en vo-scholen, inclusief sbo en vso, die hiervoor extra devices nodig hebben, maar daar zelf niet in kunnen voorzien. Zij kunnen deze apparaten gebruiken om leerlingen te helpen die vanwege corona thuis onderwijs krijgen maar geen laptop of tablet hebben. Met name de leerlingen die een groter risico lopen op onderwijsachterstanden.
Nieuwkomersscholen worden nadrukkelijk gevraagd te reageren en hun behoefte kenbaar te maken bij hun schoolbestuur.

Deze aanvraag is open vanaf 22 december tot en met 15 januari
Informatie via SIVON

Subsidie schoolkracht

Van 25 november tot 15 januari kan er een subsidie aangevraagd worden om een impuls te geven aan schoolontwikkeling, professioneel handelen. Hieronder meer informatie over deze subsidie.
Let op: elk brinnummer mag maar 1 aanvraag indienen, aangezien nieuwkomerslokaties vaak een dislokatie/ nevenvestiging zijn betekent dit dat afstemming nodig is.

Waar dient de subsidie voor?
De subsidie dient als impuls en steuntje in de rug voor schoolleiders en leraren om tijd en ruimte vrij te maken om schoolontwikkeling op hun school nader vorm te geven, uit te werken, en er met hun collega’s in het team mee aan de slag te gaan. Uitgangspunt daarbij is kwalitatief goed of beter onderwijs voor de leerlingen, maar er liggen ook kansen in andere manieren van organiseren voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden (zoals vermindering werkdruk of creëren van meer ontwikkeltijd) en versterken van gevoel van eigenaarschap bij het team.

Waar mag je het geld aan besteden?
De subsidie kan worden besteed aan personele kosten, of aan materiële kosten die direct aan het project zijn verbonden. Gedacht kan worden aan het tijdelijk gedeeltelijk vrij spelen van één of meerdere teamleden en/of de schoolleider, de inhuur van expertise of begeleiding, of het organiseren van sessies met ervaringsdeskundigen en het team.

En… nieuwkomers?
Vanuit LOWAN zien we veel kansen om in te steken op het versterken van onderwijs aan nieuwkomers. Verhogen van kennis bij teamleden en hopelijk het toenemen van kansengelijkheid. De insteek kan zijn m.b.t. nieuwkomers in het eerste jaar, maar zeker ook voor het versterken van het meerjarige perspectief van deze leerlingen. Mocht je willen sparren over de insteek van de subsidie dan mag je ons gerust bellen/mailen.
Alle informatie over deze subsidie op de pagina van ‘Dienst Uitvoering Subsidie (DUS)’
Plan voor schoolontwikkeling en begroting (Word)
Aanvraagformulier

Anderen bekeken ook

Online onderwijs

Terugblik webinars

Deel deze pagina