main-logo
Nieuws
Subsidie

Nieuws

Subsidie versterken basisvaardigheden aanvragen tot 23 september

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen tot en met 23 september ondersteuning aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022/2023 en en een gedeelte van 2023/2024 tot en met 31 januari 2024.

De ondersteuning bestaat uit twee delen: een basissubsidie en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam. Bij toekenning van de basissubsidie ontvangt een school per leerling een basisbedrag van 961 euro en een aanvullend bedrag van 366 euro als ook de aanvullende subsidie wordt aangevraagd. Als er meer aanvragen binnenkomen dan het beschikbare bedrag zal er worden geloot.

Subsidie aanvragen

Scholen kunnen van half augustus tot en met 23 september subsidie aanvragen bij DUS-I. Scholen kunnen hierbij een eerste aanvraag indienen voor het schooljaar 2022/2023. Scholen ontvangen uiterlijk 23 december 2022 een beslissing op hun aanvraag. Als de subsidie wordt toegekend, dan wordt deze in een keer betaald aan het bevoegd gezag.

Minister Wiersma schetste in mei van dit jaar de hoofdlijnen van een ‘masterplan basisvaardigheden’, waarmee het kabinet structureel 1 miljard op jaarbasis investeert in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het funderend onderwijs. Het gaat om een gecombineerde aanpak op de korte en de lange termijn. Deze subsidie was aangekondigd als een korte termijn-maatregel.

Anderen bekeken ook

Online onderwijs

Terugblik webinars

Deel deze pagina